Системний підхід до оцінки внутрішнього потенціалу і конкурентоспроможності залізничного транспорту як основа створення збалансованої системи показників

O. V. Khristofor

Анотація


Мета. Система статистичний показників, які застосовуються у даний час для характеристики діяльності залізничного транспорту, має вкрай низький взаємозв’язок між масивами інформації та слабкий вплив на результати діяльності кожного з виділених блоків показників. Метою статті є формування концептуальних принципів збалансованої системи показників, які характеризуються високим ступенем інноваційності, побудова цілісної моделі управління ефективністю залізничної транспортної компанії. Методика. Розроблений перелік показників, який характеризує внутрішній потенціал підприємства залізничного транспорту, базується на застосовуваній у галузі системі статистичних показників, що відображають результати діяльності залізничного транспорту. Для ефективного управління галуззю нами виділені принципи ведення системного аналізу, які дозволяють оцінити весь комплекс факторів внутрішнього потенціалу і конкурентоспроможність галузі, і сформовані відповідні групи показників. Результати. Встановлено, що застосовувані у залізничній галузі статистичні показники характеризуються незначним взаємозв’язком відносно впливу на результати діяльності галузі. Запропонована система показників дозволяє виявити і встановити причинно-наслідкові зв’язки між виділеними групами показників і самими оцінюваними показниками, що сприяє ефективному управлінню системою. Наукова новизна. Запропоновано перелік показників, що характеризують використання внутрішнього і, передусім, економічного та інноваційного потенціалу підприємства залізничної галузі, який в аналітичних цілях структуровано і розділено на основні групи. Перелік показників у групах є відкритим і доповнюється або скорочується під впливом змін в оточуючому середовищі, а також з урахуванням зміни ситуації у галузі. Практична значимість. Використання запропонованої системи показників внутрішнього потенціалу і конкурентоспроможності залізничної галузі дає можливість різнобічно і комплексно оцінити реальну ситуацію в галузі и завдяки цьому ефективною нею управляти, спрямовуючи ресурси в русло розвитку, економії, підвищення доходності.


Ключові слова


критерії господарської діяльності підприємства; конкурентоспроможність підприємства; внутрішній потенціал підприємства; інноваційний потенціал підприємства; система збалансованих показників; економічна ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Авраменко Н. Г. Место и роль сбалансированной системы показателей в системе управления стратегией / Н. Г. Авраменко // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. - №6. - С. 49-56.

Альошин B.C., Пономарьова I.B. Реалізація стратегії розвитку підприємства за допомогою збалансованої системи показників // Економічний простір: Збірник наукових праціь-№27.-Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009.- С. 202-210.

Василенко С. В. «Balanced scorecard» как это по-русски? С. В. Василенко // Менеджмент в России и за рубежом. 2008. - №6. – С. 44-48.

Кокуева Ж. М. Система сбалансированных показателей как инструмент управления предприятием информационно-технологической сферы / Ж. М. Кокуева, М. В. Угрюмов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2010. - №4. – С. 89-95.

Ольве Нильс-Горан, Рой Жан, Ветер Магнус, Оценка эффективности деятельности компании. Практическое руководство по использованию сбалансированной системы показателей: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 304 с.

Пешко А.В. Збалансована система показників у формуванні стратегії розвитку організації підприємств: Монографія. - К:Київ, 2007. - 272 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i8.40817

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)