DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i8.40824

До питання про проблеми у функціонуванні та розвитку підприємств туристичної сфери

L. A. Djachenko

Анотація


Мета. Дослідження деяких питань щодо проблем у функціонуванні та розвитку підприємств туристичної сфери передбачає розробку практичних рекомендацій , використання оновлених методів організації бізнесу не лише у туристичних підприємствах , а й у підприємствах бізнес – партнерів . До таких бізнес – партнерів відносяться також підприємства , які здійснюють транспортне обслуговування туристів , зокрема на залізничному транспорті. Практичне використання розроблених рекомендацій дозволить підприємствам туристичної сфери та їх бізнес - партнерам досягти більш ефективних економічних результатів , більш ефективної взаємодії , більшого рівня задоволення споживачів . Методика. Геополітичні зміни , які відбулися в Україні , вплинули на розвиток національної економіки , а деякі фактори зумовили уповільнення темпів економічного зростання. Саме тому , є необхідним дослідження проблем у діяльності та розвитку підприємств туристичної сфери з урахуванням геополітичних змін та з урахуванням інтересів їх бізнес – партнерів . Особливість методики розв’язання проблем у функціонуванні та розвитку підприємств туристичної сфери полягає у тому , що необхідно враховувати також більше інтереси бізнес – партнерів. Результати. У статті подано пропозиції підприємствам залізничного транспорту для забезпечення оптимізації діяльності та приведення системи власних послуг, які вони надають до більш оптимального стану. Також запропоновано практичні заходи , що сприятимуть розв’язанню проблем у функціонуванні та розвитку підприємств туристичної сфери. Наукова новизна. Запропоновано організаційні заходи для учасників ринку підприємств туристичної сфери, при врахуванні інтересів бізнес – партнерів , побудові більш ефективної спільної взаємодії та врахуванні геополітичних факторів. Практична значимість. Проведені дослідження дають змогу стверджувати , що в сучасних умовах розвитку національної економіки , при геополітичних змінах в Україні , є необхідним для розв’язання проблем у функціонуванні та розвитку підприємств туристичної сфери не окремо , а враховуючи також інтереси бізнес – партнерів . 


Ключові слова


туристична індустрія; інфраструктура; інфраструктура туристична; фактори макросередовища; фактори внутрішнього середовища; проблеми підприємств туристичної сфери

Повний текст:

PDF

Посилання


Аріон О. В. Організація транспортного обслуговування туристів : навч. посіб. / О.В. Аріон.К.: Альтерпрес, 2008. – 192 с.

Мочерний С.В. Економічна енциклопедія : у 3-х томах / С.В.Мочерний. — Т. 3. — Київ : Академія», 2002. — 952 с.

Парфіненко А.Ю. Туристичне країнознавство /Навч. Посібник .-Харків: Бурун Книга, 2010.- 288с.

Роїна О. М. Туристична діяльність в Україні : Нормативно-правове регулювання / О.М. Роїна; – К.: КНТ, 2011. – 464 с.

Смолій В. А. Енциклопедичний словник-довідник з туризму / В. А. Смолій, В. К. Федорченко, В. І. Цибух. – К.: Видавничий дім «Слово», 2006. – 372 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс].Режим доступу: http:// www. ukrstat.gov.ua/

Про внесення змін до Закону України «Про туризм» : Закон України про внесення змін до ЗУ «Про туризм» від 9.04.2014 року № 1193- VII. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1282-15 програмно-технічна підтримка — Управління комп'ютеризованих систем © 1996-2014.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)