Методичний підхід щодо оптимізації діяльності міських пасажирських перевезень

Yu. S. Barash, Yu. Adamyan

Анотація


Мета. Робота присвячена розробці методичного підходу щодо оптимізації міських пасажирських перевезень з урахуванням мінімізації витрат та підвищення дохідності. Методика. Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано застосувати системний підхід, методи раціонального вирішення проблем та стратегічне планування за певним сценарієм. Результати. У роботі наведено методичний підхід, який розглядає проблему оптимізації міських пасажирських перевезень з урахуванням мінімізації витрат та підвищення дохідності за трьома напрямками. Наукова новизна. Запропоновано удосконалений методичний підхід для порівняння між собою різних варіантів розвитку одночасно усіх видів транспорту великого міста, який на відміну від існуючих базується на економічних результатах господарської діяльності транспортних компаній, екологічних і технологічних наслідках їх впливу на навколишнє середовище та здоров’я мешканців міста, а також інвестиціях на відновлення існуючої транспортної інфраструктури. Практична значимість. Використання наведеного методичного підходу дозволить міським органам виконавчої влади приймати науково-обґрунтовані рішення щодо розвитку пасажирського транспорту великих міст на перспективу.


Ключові слова


міські види транспорту; пасажирські перевезення; негативні наслідки; витрати; оптимізація; мінімізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Гаевская Л. Н. Экономические аспекты развития железнодорожного транспорта Украины [Электронный ресурс] / Л. Н. Гаевская. – Ирпень, 2001. Режим доступу: http://in1.com.ua/book/12197/9891/

Зеркалов Д. В. Транспортна система України [Текст] / Д. В. Зеркалов. – К.: Основа, 2006. – 704 с.

Корженевич І. П. Сучасний підхід до вибору транспортної системи великого міста [Текст] / І. П. Корженевич, Ю. С. Бараш, Ю. П. Мельян-цова // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2009. – Вип. 15. – С. 225-232.

Доля В. К. Аспекти ефективності пасажирських перевезень [Текст] / В. К. Доля, О. І. Лежнева // Коммунальное хозяйство городов. – 2004. – № 58. – С. 158-163.

Болбас М. М. Транспорт и окружающая среда [Текст]: учебник / М. М. Болбас, Е. Л. Савич, Г. М. Кухаренок. – Минск: Технопринт, 2004. – 262 с.

Шальнова Н. С. Проблемы и перспективы развития пассажирского транспорта [Текст] / Н. С. Шальнова // Молодой ученый. - 2011. - № 12. Т.1. - с. 61-64.

Аксьонов І. М. Організація пасажирських приміських перевезень: Навчальний посібник [Текст] / І. М. Аксьонов, П. О. Яновський. – К., КУЕТТ, 2002. – 67 с.

Грабельнікова В. А. Стратегія розвитку й державного регулювання міського пасажирського транспорту [Текст] / В. А. Грабельнікова // Держава та регіони. – 2011. – № 4. – С. 130-134.

Лежнева О. І. Ефективність експресних маршрутних перевезень пасажирів у найбільших містах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спеціальність : 05.22.01 [Текст] / О. І. Лежнева. – Харків, 2007. – 18 с.

Цибулка Я. Качество пассажирских перевозок в городах [Текст] : Пер. с чеш. / Я. Цибулка. – М.: Транспорт, 1987. – 239 с.

Кулаєв Ю. Ф. Методы экономической оценки инвестиционных проектов на транспорте: Учебно-метод. пособие [Текст] / Ю. Ф. Кулаєв. – К.: Транспорт України, – 2001. – 182 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i8.40827

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)