Організаційно-економічні основи планування відтворення основних фондів колійного господарства

M. P. Sighnajevsjka, T. V. Polishko

Анотація


Постановка проблеми: Розширення прав підприємств, що працюють в умовах реформування, підвищило їх увагу до питань удосконалювання організації й планування заходів щодо відтворення основних фондів колійного господарства (ВОФКГ), а також відповідальність за їх ефективність.  Мета: розробка організаційно-економічних показників, які покладено в основу методичних рекомендацій з оцінки планів ВОФКГ. Результати: З метою детального аналізу й оцінки характеру і рівня функціонування основних фондів колійного господарства авторами розроблена й обґрунтована система показників, сформована на базі аналізу факторів, що визначають динаміку структурних складових, що впливають на стан основних фондів колійного господарства. Узагальнена оцінка плану ВОФКГ здійснюється за допомогою критеріального показника. Висновки: Комплексне вдосконалювання процесу ВОФКГ можливо на основі системного підходу до здійснення всіх його стадій і етапів: аналіз і оцінка техніко-економіко-експлуатаційного стану; виявлення резервів підвищення ефективності виробництва; розробка планів ВОФКГ, погоджених з перспективними планами розвитку виробництва; аналіз і оцінка планів, їхня оптимізація; розробка проекту ВОФКГ і його реалізація. Розроблена система показників, побудована за ієрархічною структурою й використовувана практично на всіх стадіях і етапах процесу ВОФКГ, є сполучним елементом, що забезпечує дотримання в процесі ВОФКГ таких принципів планування як цілеспрямованість, комплексність, пропорційність, безперервність. 


Ключові слова


колійне господарство; залізничний транспорт; відтворення; основні фонди; економічна оцінка

Повний текст:

PDF

Посилання


Макаренко М. В. Витрати на залізничному транспорті: аналіз і управління / М. В. Макаренко, М. Ю. Гончаров, Н. С. Соколовська. – К. : ІКТП-Центр, 1999. – 206 с.

Міщенко М. І. Системний підхід в обґрунтуванні рівня витрат інфраструктури залізниць / М. І. Міщенко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Д., 2010. – Вип. 31. – С. 296–300.

Про затвердження Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010–2015 роки [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. № 1390. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code =1390-09-%EF. - Назва з титул. екрану.

Про затвердження Концепції реформування транспортного сектору економіки [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2000 р. № 1684. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1684-2000-%EF. - Назва з титул. екрану.

Сінгаєвська М.П. Економіко-статистичний аналіз вибіркового спостереження інноваційної діяльності в економіці України. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка та управління».- Вип. 23-24.- Вид-во ДЕТУТ, 2013.- С. 346-357.

Сінгаєвська М.П. Науково-інноваційне забезпечення залізничного транспорту України. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка та управління».- Вип. 17.- Вид-во ДЕТУТ, 2011.- С. 83-88.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i8.40832

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)