DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i9.48666

Аналіз ефективності курсування окремого денного швидкісного поїзда

Yu. S. Barash, A. A. Matusevich

Анотація


Мета. Розробити методику визначення раціональної зони ефективного курсування окремого швидкісного пасажирського поїзда за рахунок використання методики покриття витрат доходами від перевезень. Методика. Для розв’язання задач такого класу в роботі запропоновано методики: оптимізації зон курсування пасажирських поїздів, беззбитковості перевезень та покриття витрат доходами. Ці методики дозволять визначити раціональну відстань курсування швидкісних поїздів за рахунок покриття додаткових збитків існуючими доходами. Результати. На основі виконаного аналізу було встановлено принципи визначення максимальних відстаней курсування швидкісних поїздів на певному напрямку руху, тобто межу, за якою рух поїздів стає неефективним. Визначено вплив населеності поїзда на збільшення максимальної відстані курсування окремого швидкісного поїзда. Наукова новизна. Удосконалено методичний підхід щодо визначення впливу населеності поїзда та вартості проїзду в ньому на збільшення раціональної зони курсування швидкісних поїздів за рахунок використання методики покриття витрат доходами від перевезень, що дозволить збільшити відстань ефективного руху поїздів. Практична значимість. Впровадження вказаної методики для визначення раціональної відстані курсування швидкісних поїздів дозволить АТ «Українські залізниці» скоротити збитковість своєї діяльності, а УЗШК поступово збільшити зони ефективного курсування швидкісних перевезень.


Ключові слова


швидкісний рух; швидкісні поїзди; доходи від перевезень; витрати від перевезень; ефективність перевезень; збитковість

Повний текст:

PDF

Посилання


Бараш, Ю. С. Економічна ефективність курсування високошвидкісних поїздів в Україні /

Ю. С. Бараш, Т. В. Полішко, А. В. Момот // Зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». –2014. – Вип. 7. – С. 12–22.

Бараш, Ю. С. Методичний підхід щодо визначення ефективності функціонування окремого приміського пасажирського поїзда / Ю. С. Бараш, М. П. Сначов, О. О. Матусевич, Х. В. Кравченко // Зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». –2014. – Вип. 7. –

С. 88–100.

Бараш, Ю. С. Методичний підхід щодо визначення раціональної зони курсування окремого денного швидкісного поїзда / Ю. С. Бараш,

О. О. Матусевич // Зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». –2014. – Вип. 8. – С. 42–47.

Бараш, Ю. С. Принципи визначення ефективності курсування приміських пасажирських поїздів на заданому напрямку руху / Ю. С. Бараш, Т. Ю. Чаркіна, Ю. П. Мельянцова, О. О. Карась // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2012. – Вип. 41. –

С. 234–248.

Вихідні дані Укрзалізниці стосовно ефективності курсування денних швидкісних пасажирських поїздів за 2013 рік.

Інструкції з калькулювання собівартості перевезень на залізничному транспорті України, затверджені наказом Укрзалізниці від 15.01.2009 № 015-Ц.

Момот, А. В. Економічна ефективність високошвидкісних пасажирських залізничних перевезень в Україні : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами / А. В. Момот; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2014. – 192 с.

Транспортна стратегія України на період до 2020 року, затверджена Кабінетом Міністрів України розпорядженням від 20 жовтня 2010 року № 2174.

Указ Президента України № 504/2011 «Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Чаркіна, Т. Ю. Управління конкурентоспроможністю залізничних пасажирських перевезень на ринку транспортних послуг : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами / Т. Ю. Чаркіна. – Київ : Укр. держ. акад. залізн. трансп., 2013. – 22 с.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)