Методологічне обґрунтування поведінки потенційних пасажирів на залізничному транспорті

O. V. Khristofor

Анотація


Мета. Сьогодні теорія попиту і пропозиції, яка до останнього часу залишалась основоположним вченням про споживчу поведінку, довела свою неспроможність реально відображати ситуацію на ринку. Практичні дослідження свідчать про те, що на поведінку споживачів впливає ціла низка зовнішніх чинників. У результаті цього рішення, які приймаються споживачами, виявляються нераціональними. Особливо така ситуація є характерною для ринку транспортних послуг, оскільки послуги з перевезення пасажирів підпорядковані іншим зовнішнім потребам і покликані їх задовольняти. Методика. Ефективне управління споживчою поведінкою й формування адекватного комплексу маркетингових дій, спрямованих на розширення кола користувачів, потребує вивчення споживчої поведінки на основі комплексної моделі, яка органічно поєднує різні групи факторів. Виходячи з такого стану справ, існує необхідність розробки методологічного підходу до вивчення процесів прийняття рішень споживачами. Це дозволить більш диференційовано підходити до впорядкування та систематизації потреб споживачів і формування ефективної пропозиції послуг на ринку залізничних пасажирських перевезень. Результати. Набуло подальшого розвитку дослідження зовнішніх і внутрішніх чинників прийняття рішень потенційними користувачами транспортних послуг. Досліджено умови прийняття раціональних та нераціональних рішень і головні напрямки маркетингових впливів, які мають бути спрямовані на виділені сегменти. Наукова новизна. Шляхом класифікації, сегментації та ідеалізації типових поведінкових аспектів споживання, які мають прояви в масовій формі, сформовано раціональну модель споживання. Розроблено матрицю сегментації пасажирів залежно від нагальності транспортної потреби й частоти користування залізничним транспортом. Класифіковано споживчу поведінку за ступенем раціональності в прийнятті рішень. Практична значимість. Запропонована модель раціональності споживчої поведінки конкретизує головні напрямки маркетингових зусиль транспортної організації. Модель доцільно використовувати в умовах обмеженості фінансових ресурсів з метою оптимізації сфери послуг з перевезень пасажирів залізничним транспортом.


Ключові слова


потенційні споживачі; процес прийняття рішення; споживча поведінка; соціальні чинники; психологічні чинники; поведінкова економіка; сегментація; еластичність попиту

Повний текст:

PDF

Посилання


Автономов, В. С. Поведенческие институты рыночной экономики: к постановке проблемы / В. С. Автономов, А. В. Белянин // Общественные науки и современность. – 2011. – № 2. – С. 112–130.

Армстронг, Г. Маркетинг. Общий курс : учебн. пособие : пер. с англ. / Г. Армстронг, Ф. Котлер. – 5-е изд. – Москва : Изд. дом «Вильямс», 2001. – 608 с.

Ариели, Д. Предсказуемая иррациональность. Скрытые силы, определяющие наши решения / Д. Ариели. – «Манн, Иванов и Фербер», 2010. [Электронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.management.com.ua/books

Блэкуэлл, Р. Поведение потребителей : пер.

с англ. / Р. Блэкуэлл, П. Миниард, Дж. Энджел. – 10-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 944 с

Бурдье, П. Структура, Габитус, Практика [Электронний ресурс] / П. Бурдье // Журнал социологии и социальной антропологи. – 1998. – Вып. 2. – Режим доступа: http://www.jourssa.ru/1998/ 2/4bourd.html.

Веблен, Т. Теория праздного класса : пер. с англ. / Т. Веблен. – Москва : Прогрес, 1984.

Зиммель, Г. Избранное. Созерцание жизни : пер. с нем. / состав. С. Левит, Л. Скворцов, Г. Зиммель. – Т. 2. – Москва : Юристь, 1996.

Тоффлер, Е. Третя Хвиля / Е. Тоффлер; пер. з англ. А. Євса. – Київ : Вид. дім «Всесвіт», 2000.

Kahneman, D. Prospect Theory: Decision Making Under Risk / D. Kahneman // Econometrica. –1979. – № 2. – P. 264.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i9.48669

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)