Логістичні моделі прогнозування потреби в матеріальних ресурсах підприємств залізничного транспорту

M. I. Mishchenko

Анотація


Мета. Виявлення джерел виникнення невизначеності при прийнятті логістичних рішень в управлінні матеріальними ресурсами промислових підприємств залізничного транспорту (ППЗТ) та розробці методики визначення потреби в умовах невизначеності, притаманної транспортно-промисловому виробництву в ринкових умовах господарювання. Методика. Запропонована модель містить два основних етапи: етап формування вихідних даних, необхідних для реалізації процесу прогнозування норм витрат на новий
і перспективний виріб; етап розрахунку названих норм витрат матеріальних ресурсів. Результати. У логістичній системі управління матеріальними ресурсами ППЗТ основними джерелами невизначеності, що виникає при прийнятті планових рішень, є: варіативність або складна за визначеністю виробнича програма та відсутність норм витрат матеріальних ресурсів на перспективний (інноваційний) виріб або на проведення різного роду робіт. Методи розпізнавання образів найбільш доцільно використовувати для розв’язання тих завдань, основою вдосконалення яких є формування та пошук однорідних сукупностей. В умовах більшості великих ППЗТ такими завданнями є визначення норм витрат матеріальних ресурсів на нові та перспективні вироби, ремонт і реконструкцію будівель і споруд залізничного транспорту. Реалізація розробленої автором логістичної моделі прогнозування, що базується на використанні методу оптимальної класифікації, довела перспективність названого напрямку вдосконалення планування в управлінні матеріальними ресурсами ППЗТ. У цілому виконані економічні розрахунки підтвердили правильність обраних логістичних напрямів вдосконалення планування в управлінні матеріальними ресурсами ППЗТ і досить високу економічну ефективність роботи запропонованих алгоритмів. Наукова новизна. Запропоновано комплексний підхід до вдосконалення системи планування потреби ППЗТ в матеріальних ресурсах на базі використання методів математичної статистики. Виявлено та проаналізовано джерела виникнення невизначеності при прийнятті логістичних рішень в управлінні матеріальними ресурсами ППЗТ. Розроблено оригінальну модель прогнозування норм витрат матеріальних ресурсів ППЗТ на нові та перспективні вироби на основі методів розпізнавання образів.Практична значимість. Основні результати роботи можуть бути використані при вдосконаленні логістичної системи планування в управлінні матеріальними ресурсами ППЗТ.


Ключові слова


логістична модель; матеріальні ресурси; підприємства залізничного транспорту

Повний текст:

PDF

Посилання


Бауэрсокс, Д. Д. Логістика: интегрированная цепь поставок : пер. с англ. / Д. Д. Бауэрсокс, Д. Д. Клосс. – Москва : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2011. – 640 с.

Зеликович, И. И. Вопросы применения математических методов при экономических расчетах в строительстве / И. И. Зеликович. – Москва : Ин-т компл. трансп. проблем, 1968. – 150 с.

Нормування матеріальних ресурсів : словник-довідник / Г. Д. Ейтутіс [та ін.]. – Київ : Науковий світ, 2000. – 90 с.

Панасенко, Е. В. Логистика: персонал, технологии, практика / Е. В. Панасенко. – Москва : Инфра-Инженерия, 2011. – 224 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i9.48688

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)