Економіко-інноваційна ефективність розподілу інвестиційних ресурсів на відтворення технічних засобів колійного господарства

M. P. Singaevskaya

Анотація


Мета. Метою статті є розрахунок економіко-інноваційної ефективності розподілу інвестиційних ресурсів на відтворення технічних засобів колійного господарства. Методика. Економічна ефективність впровадження науково-технічних розробок визначається за допомогою показника чистого дисконтованого доходу. Особливості життєвого циклу спеціалізованого рухомого складу полягають у тому, що цей вид засобів праці являє собою елемент колійної інфраструктури залізниць, роботи з його оновлення виконуються найчастіше власними силами структурних підрозділів колійного господарства, колійних машинних станцій. У роботі пропонується розрахувати чистий грошовий потік, який забезпечує економіко-інноваційний проект відтворення основних засобів колійного господарства. Аналогом виступає самохідна щебенеочисна колійна машина RM-80 (Австрія, Плассер унд Тойрер). Спеціалізований рухомий склад, що може бути реалізований вітчизняним виробником, – щебенеочисна машина СЧ-1000/UA виробництва Каховського заводу електро-зварювального обладнання (Україна). За своїми технічними параметрами вітчизняний спеціалізований рухомий склад дещо кращий за аналогічний закордонний. До того ж машина має підвищену продуктивність та ряд додаткових технологічних функцій. Результати. За результатами виконаних автором розрахунків чистого грошового потоку проекту, що розглядається та формується за рахунок відмінності у витратах на життєвий цикл вітчизняного спеціалізованого рухомого складу та аналога, було встановлено, що ці поточні експлуатаційні витрати близькі за розміром та можуть не включатися до витрат на життєвий цикл. Різниця у витратах формується за рахунок різної ціни спеціалізованого рухомого складу та витрат на їх ремонти. Використання удосконаленого підходу щодо визначення раціональних обсягів потреби в спеціалізованому рухомому складі тільки однієї групи та розрахунок економіко-інноваційної ефективності розподілу інвестиційних ресурсів на відтворення технічних засобів колійного господарства дозволить отримати очікуваний чистий дисконтований дохід в розмірі 50,1 млн грн. Наукова новизна. Запропоновано удосконалений методичний підхід для порівняння між собою різних варіантів розподілу інвестиційних ресурсів на відтворення технічних засобів колійного господарства. Практична значимість. Впровадження обґрунтованих заходів приводить до покращення стану основних засобів виробництва колійного господарства, підвищення якості транспортних послуг залізниць та більш повного задоволення попиту в перевезеннях вантажів і пасажирів.


Ключові слова


економіко-інноваційна ефективність; спеціалізований рухомий склад

Повний текст:

PDF

Посилання


Ейтутіс, Г. Д. Теоретико-практичні основи реформування залізниць України : монографія /

Г. Д. Ейтутіс. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2009. – 240 с.

Кулаев, Ю. Ф. Методы экономической оценки инвестиционных проектов на транспорте / Ю. Ф. Кулаев. – Киев : Транспорт Украины, 2001. – 182 с.

Національний банк України. Офіційне інтернет-представництво : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua.

Положення про планово-запобіжний ремонт спеціального рухомого складу: Затверджено Наказом Укрзалізниці від 17.06.2008 р. № 289-Ц / Головне управління колійного господарства. – Київ, 2008. – 70 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i9.48691

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)