DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i9.48695

Депозитні операції комерційних банків України, їхня організація та депозитна політика

V. V. Bobyl, M. S. Kornilenko

Анотація


Мета. Робота присвячена розкриттю сутності депозитної діяльності банку, висвітленню особливості депозитної політики банку та шляхів підвищення ефективності управління депозитними операціями.Виявлено основні проблеми, з якими стикаються банки в процесі здійснення ними депозитної діяльності, зокрема: неузгодженість активно-пасивних операцій банків, недостатність ресурсів, що акумулюються банківськими установами для забезпечення наявних фінансових потреб економіки. Окреслено основні шляхи щодо вдосконалення депозитної політики з метою досягнення максимального результату при мінімізації витрат. Методика. Для розв’язання завдань такого класу в роботі запропоновано застосувати системний підхід, методи раціонального вирішення проблем. Результати. У роботі наведено підхід, який розглядає проблему залучення депозитів в умовах кризи та її розв’язання шляхом розробки депозитної політики. Проаналізовано динаміку депозитів, залучених депозитними корпораціями, також досліджено депозити резидентів у розрізі секторів економіки. Установлено, що найбільш активним сектором економіки щодо накопичення грошових коштів на депозитних рахунках є домашні господарства та нефінансові корпорації. Розроблено основні напрямки підвищення ефективності депозитної політики банків. Результатом проведення депозитних операцій є отримання банками та їх клієнтами певних переваг. Так, розміщення грошових коштів у депозити для клієнтів банку дає можливість: отримувати стабільний дохід у національній та іноземній валюті у вигляді відсотка протягом певного часу; збільшувати суму своїх заощаджень за рахунок процентного доходу; мінімізувати ризики втрати коштів тощо. Щодо банків, то залучення тимчасово вільних коштів у депозити сприяє: підвищенню ліквідності банку; збільшенню обсягів активних операцій та формуванню їх ефективної структури; прискоренню безготівкових розрахунків; зменшенню вартості ресурсів порівняно з міжбанківськими кредитами. Наукова новизна. Запропоновано шляхи удосконалення, підвищення ефективності проведення депозитних операцій вітчизняними банками. Практична значимість. Використання наведеного методичного підходу дозволить банківським фінансовим установам збільшити кількість депозитних вкладень.


Ключові слова


ресурсна база; капітал банку; резервний капітал; нерозподілений прибуток; довгострокові зобов’язання, депозит; депозитні операції; організація депозитних операцій; депозитна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Бюлетень НБУ – 2014. – № 1. – С. 79, 100.

Версаль, Н. І. Особливості формування депозитних ресурсів банками України / Н. І. Версаль // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 89–95.

Гладких, Д. Структура та динаміка зростання банківських пасивів, або колективний портрет українського вкладника / Д. Гладких // Вісник НБУ. – 2010. – № 12. – С. 34–38.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bank.gov.uа
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)