Стратегічні напрямки розвитку інноваційного потенціалу ПАТ «Укрзалізниця»

G. V. Omelchak

Анотація


Мета. Метою статті є надання пропозицій щодо стратегічних напрямків розвитку інноваційного потенціалу ПАТ «Укрзалізниця». Результати. Досліджено та запропоновано основні стратегічні напрямки розвитку інноваційного потенціалу ПАТ «Укрзалізниця». Наукова новизна. Запропоновано основні напрямкам розвитку транспортного сектора економіки України, основні завдання та стратегія інноваційного розвитку ПАТ «Укрзалізниця». Практична значимість. Розв’язання проблем інноваційного розвитку ПАТ «Укрзалізниця» безпосередньо пов’язано із забезпеченням розвитку його інноваційного потенціалу. Активізація інноваційної діяльності, підвищення її ефективності, визначення та встановлення оптимального поєднання між складовими інноваційного процесу, розширення сфери застосування інновацій та оптимальне планування інноваційної діяльності зумовлюють формування й розвиток інноваційного потенціалу організації. Це залежить від певних умов, за яких соціально-економічна система готова генерувати та сприйняти ту чи іншу інновацію.


Ключові слова


інновації; інноваційний потенціал; конкурентний потенціал; конкурентоспроможність; потенціал; конкурентоспроможність потенціалу

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрианов, Д. С.Сущность и структура инновационного потенциала предприятия / Д. С. Андрианов. – Москва, 2005.

Головкова, Л. С. Сукупний економічний потенціал корпорації: формування та розвиток : монографія / Л. С. Головкова. – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2009. – 340 с.

Инновационный потенциал: современное состояние и перспективы развития / В. Г. Матвейкин, С. И. Дворецкий, Л. В. Минько та ін. – Москва : Машиностроение-1, 2007.

Собченко, Н. В. Вопросы оценки инновационного потенциала предприятия / Н. В. Собченко // Креативная экономика. – 2011. – № 5 (53). – С. 82–90.

Слепнева, Ю. В.Оценка условий инновационного развития регионов / Ю. В. Слепнева // Креативная экономика. – 2013. – № 12 (84). – С. 119–125.

Экономика железнодорожного транспорта для студентов экономических специальностей транспортных вузов / под ред. Н. П. Терешиной, Б. М. Лапидуса, М. Ф. Трихункова. – Москва : Транспорт, 2002. – 690 с.

Шамина, Л. Инновационный потенциал предприятия / Л. Шамина // Инновации. – 2007. – № 9. – С. 58–60.

Уманців, Ю. М. Підприємство і необхідність управління його діяльністю / Ю. М. Уманців // Фінанси України. – 2008. – № 4. – С. 104–117.

Фридлянов, В. Н. Инновационный потенциал как фактор развития (Межгосударственное социально-экономическое исследование) [Электронный ресурс] / В. Н. Фридлянов, К. Б. Лисин. – Режим доступа: http://masters.donntu.edu.ua.

Режим доступу: http://www.livelib.ru/book/1000554976
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i9.48698

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)