Стан сучасної системи забезпечення якості перевізного процесу залізниць

V. V. Kassir, I. V. Barvinenko

Анотація


Мета. Робота присвячена розгляду методів підвищення якості перевезень вантажів, пошуку шляхів розвитку логістичних технологій, впровадження інноваційних технічних засобів і методів перевезень. Методика. Для забезпечення режиму максимальної економічної ефективності організації перевезень вантажів і пасажирів у роботі запропоновано розглянути систему розрахунків раціонального технічного оснащення
й технологічних режимів транспорту. Результати. У роботі пропонується додатково до існуючих показників ввести показник конкурентоспроможності залізничного транспорту, а також визначати такі показники якості: коефіцієнт транспортного забезпечення користувачів, коефіцієнт транспортної доступності вантажовласників, коефіцієнт безпеки перевезень, коефіцієнт екологічності транспортних процесів. Наукова новизна. Багато уваги приділяється новим підходам оптимізації перевізного процесу, експлуатаційної роботи на основі нових технологій, автоматизованих систем комплексного управління та оперативних методів диспетчерського управління і енергоефективності. Практична значимість. У роботі розглянуто підхід, який дасть змогу залізничному транспорту не лише якісно і в повному обсязі задовольнити весь фактичний попит
у перевезеннях, але й постійно залучати нових користувачів транспортних послуг, чому буде сприяти стабільний і поступальний розвиток економіки. Тим самим буде посилюватися позиція залізниць на транспортному ринку. Задля власного виживання на транспортному ринку вони змушені забезпечити високу конкурентоспроможність, а саме поліпшення якості перевезень, що передбачає виконання всіх обсягів перевезень, гарантуючи своєчасність доставки і збереження вантажів.


Ключові слова


залізничний транспорт України; удосконалення перевізного процесу; показники якості; конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Статут залізниць України. – Київ : Транспорт України, 1998. – 200 с.

Бутько, Т. В. Формування логістичної технології просування вантажопотоків за жорсткими нитками графіка руху поїздів / Т. В. Бутько, Д. В. Ломотько, А. В. Прохорченко // Зб. наук. пр. – Харків : УкрДАЗТ, 2009. – Вип. 111. – С. 23–31.

Комаров, А. В. Повышение качества транспортного обслуживания народного хозяйства / А. В. Комаров, M. A. Четвергов, Б. С. Рязанцев и др. – Москва : Транспорт, 1988. – 205 с.

Ломотько, Д. В. Оптимізація системи доставки вантажів на основі множини критеріїв ресурсозберігаючих підходів / Д. В. Ломотько, Д. І. Мкртичьян // Східно- Європейський журнал передових технологій. – 2006. – № 3/2. – С. 6–9.

Трихунков М. Ф. Транспортное производство в условиях рынка: качество и эффективность / М. Ф. Трихунков. – Москва : Транспорт, 1993. —255 с.http://www.niss.gov.ua/articles/1662/
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i9.48700

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)