Удосконалення мотивації праці в умовах акціонування залізниці

M. P. Snachov, O. O. Zelynska, I. M. Lomtieva, T. M. Shtokolova

Анотація


Мета. Внаслідок низки негативних процесів заробітна плата перестала виконувати стимулюючу функцію. Існуючі в Україні системи мотивації праці та її оплати на залізничному транспорті не відповідають вимогам соціально орієнтованої ринкової економіки й свідчить про відсутність чітко налагодженого механізму взаємодії усіх основних елементів, тому виникає необхідність пошуку шляхів її удосконалення. Метою роботи є дослідження підходів щодо поліпшення мотивації трудової діяльності працівників унаслідок удосконалення систем оплати праці в умовах акціонування залізниці. Методика. Для розв’язання проблем організації праці та її оплати в роботі описані такі підходи до мотивації трудової діяльності на залізниці, як: грейдування, система участі працівників у прибутку підприємства та соціальний пакет. Результати. У ході акціонування Укрзалізниця повинна побудувати свою систему мотивації праці, яка б повною мірою враховувала особливості її діяльності, а також мотивувала до підвищення продуктивності праці з кінцевою метою – забезпечити зовнішню конкурентоспроможність. Практична значимість. Використання запропонованих систем мотивації трудової діяльності  дозволить створити налагоджену й ефективну систему організації праці та її оплати для підвищення продуктивності праці та покращення ефективності виробництва на Укрзалізниці.


Ключові слова


заробітна плата; мотивація трудової діяльності; участь у прибутках; грейдинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Грещак, М. Г. Внутрішній економічний механізм підприємства / М. Г. Грещак, О. М. Гребешкова, О. С. Коцюба. – Київ : КНЕУ, 2001. –

с.

Колот, А. Зарубіжний досвід матеріального стимулювання персоналу / А. Колот // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 1. – 28 с.

Куликов, Г. Т. Шляхи регулювання оплати праці в Україні / Г. Т. Куликов // Праця і зарплата. – 2008. – № 29. – C. 4–6.

Єгоркіна, Т. О. Удосконалення системи мотивації праці робітників підприємства / Т. О. Єгоркіна // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : зб. наук. пр. ПДТУ. – 2010. – С. 235–240.

Завіновська, Г. Т. Економіка праці [Електронний ресурс] : навч. посібник / Завіновська Г. Т. – К.: КНЕУ, 2003. – 300 с. – Режим доступу: http://ubooks.com.ua/books/000156/inx.php
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i9.50334

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)