Особливості фінансування діяльності залізниці в умовах акціонування

M. P. Snachov, I. M. Lomtieva, I. O. Rohozhyna, L. V. Dehaltseva, H. M. Frunza

Анотація


Мета. Критичний рівень фінансового стану залізниці України, необхідність технологічної модернізації та впровадження інновацій в галузі потребують значних інвестицій. Робота присвячена дослідженню можливих джерел залучення фінансових ресурсів, необхідних для розвитку залізничного транспорту в Україні, зокрема, під час акціонування залізничної галузі. Методика. Дослідження на основі аналізу існуючих джерел фінансування діяльності корпорацій закордоном та на підприємствах України. Результати. Проведено аналіз ефективних джерел формування фінансових ресурсів, необхідних для модернізації залізничного транспорту в Україні. Практична значимість. Впровадження вказаних підходів дозволить обґрунтувати економічну доцільність і пропорції внутрішнього та зовнішнього джерел фінансування залізничного транспорту в умовах його акціонування.


Ключові слова


реформування залізничного транспорту; акціонування; джерело фінансування; власні джерела; позиковий капітал

Повний текст:

PDF

Посилання


Базавлук А. В. Інвестиційний розвиток транспортної компанії та його фінансове забезпечення [Електронний ресурс] / А. В. Базавлук // Бізнес Інформ. – 2012. – № 9. – С. 157-162. – Режим доступа : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2012_9_31.pdf.

Винслав Ю. Б. Реформирование железнодорожного комплекса : вариант создания многоуровневого госхолдинга / Ю. Б. Винслав, Г. А. Котов // Российский экономический журнал. – 2001. – № 3. – С. 33-44.

Інвесторська презентація : Фінансові результати 1п 2014 року. Операційні результати 2014 року [Електронний ресурс] / Укрзалізниця. – Режим доступа : http://www.uz.gov.ua/about/investors.

Петренко І. П. Корпоративні облігації як джерело фінансування інвестиційних проектів / І. П. Петренко // Вісник кредитно-економічного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 84-87.

Про затвердження Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки : [постанова Кабінету Міністрів України : офіц. текст: за станом на 2 лист. 2012 р.]. – Київ : Офіційний вісник України, 2009. – № 101. – С. 179.

Ринок єврооблігацій [Електронний ресурс] / Про Український фонд підтримки підприємництва. – Режим доступа : http://ufpp.kiev.ua/rinok-yevroobligacij/.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i9.50336

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)