Необхідність визначення шляхів оптимізації витрат на залізничному транспорті в умовах реформування

G. S. Piatygorets, Y. K. Pylypenko

Анотація


Мета. Сучасні ринкові відносини вимагають удосконалювання практики управління витратами підприємств з урахуванням особливостей перехідного періоду і міжнародного досвіду. Це дозволить максимізувати прибуток і мінімізувати витрати, забезпечувати достатній рівень рентабельності. Робота присвячена визначенню шляхів оптимізації експлуатаційних витрат залізниць України в умовах реформування. Методика. Дослідження на основі аналізу робіт вітчизняних та закордонних економістів із проблем формування, аналізу і планування витрат підприємств залізничного транспорту, а також законодавчих актыв України та статистичних даних про роботу залізничного транспорту. Результати.В умовах ринкової економіки функціонування підприємства актуалізує проблему раціонального витрачання ресурсів, докорінного поліпшення управління витратами для забезпечення конкурентоспроможності перевезень на залізниці. Наукова новизна. Набув подальшого розвитку системний підхід до визначення основних напрямків впровадження комплексної системи управління витратами на залізничному транспорті в умовах реформування. Практична значимість. Застосування різних підходів дозволить обґрунтувати економічну доцільність витрат залізничного транспорту в умовах його реформування. 


Ключові слова


витрати; оптимізація; управління; системний підхід; залізничний транспорт; реформування

Повний текст:

PDF

Посилання


Козир, О. М. Система управління витратами підприємств залізничного транспорту [Текст]: автореф. дис… канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / О.М. Козир. – Харків, 2008. – 17 с.

Полішко, Т. В. Управління витратами підприємств залізничного транспорту [Текст]: автореф. дис… канд. екон. наук: спец. 08.07.03 «Економіка та управління національним господарством» / Т.В. Полішко. – Харків, 2004. – 20 с.

Череп, А. В. Управління витратами суб’єктів господарювання [Текст]: монографія / А.В. Череп; Запорізьк. нац. техн. ун-т. – 2-е вид., стереотип. – Харків: ІНЖЕК, 2008. – 358 с.

Турило, А. М. Управління витратами підприємства [Текст]: навч. посібник для студ. вищ. навч. заклад. / А.М. Турило, Ю.Б. Кравчук, А.А. Турило. – К.: [б. и.], 2007. – 118 с.

Шульга, А. М. Себестоимость железнодорожных перевозок [Текст]: учебник для вузов ж.д. трансп. / А.М. Шульга, Н.Г. Смехова. – М.: Транспорт, 1985. – 279 с.

Сергієнко, М. М. Системно-ситуаційне управління витратами– Львів:Видавництво комерційної академії, 2004. – 338 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i9.50338

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)