DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i10.55659

Нові підходи щодо оцінювання ефективного функціонування пасажирських перевезень в далекому сполученні

I. M. AKSENOV, K. N. RAZUMOVA

Анотація


Мета. Проаналізувати сучасні показники оцінювання ефективного функціонування пасажирських перевезень в далекому сполученні й запропонувати нові, що дозволяють оцінити результати виконання перевезень – основної продукції транспорту. Методика. Для розв’язання задач такого класу в роботі запропоновано застосувати системний підхід для оцінки результатів виконання перевезень – основної продукції транспорту, і прийняття економічно обґрунтованих рішень.  Наукова новизна. Запропоновані показники дозволяють оцінити не тільки технологічну діяльність транспортних суб’єктів господарювання пасажирського комплексу, але й враховувати функції, якими наділили той чи інший рівень управління для складної системи «пасажирський комплекс». 


Ключові слова


продуктивність вагона; перевізні ресурси; доходи; витрати

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамов, А.П. Зависимость расходов железных дорог от изменения объема работ[Текст]/

А. П. Абрамов // Экономика железных дорог.–1999.–№ 8. – С.7-13.

Бабаев, С.М.Нам только еще переучиться рабо-тать в реально рыночных условиях[Текст] /

С. М. Бабаев // РЖД-партнер. – 2007. – N20.

Галабурда, В.Г. Современные экономические оценки транспорта [Текст] / В. Г. Галабурда // Інноваційна економіка :всеукр. науково-виробничий журн.. – Тернопіль, 2013 – 5 (43).–С. 7-10.

Мазо, Л.О. Современные методы управления экономическими процессами на железнодорож-ном транспорте[Текст] / Л. О. Мазо. – Москва : МЭИ, 2000. – 268 с.

Микульский, А.А. Цели и задачи исследования проблемы экономической эффективности перевозок в собственном подвижном составе [Текст] /А. А. Микульский// Вестн. ВНИИЖТ. – 2005. –N 4.–С. 8-10.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)