DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i10.55708

Особливості оподаткування прибутку залізниці в умовах акціонування

G. S. PIATYGORETS

Анотація


Мета. Стан залізниць України, у тому числі його фінансова сторона, є вкрай критичним. Відсутність державної підтримки інноваційного розвитку галузі та недосконалість законодавчої бази оподаткування поглиблюють кризу. Робота присвячена дослідженню податкової системи України та пошуку варіантів, які б були найбільш вдалими для оподаткування залізниці. Методика. Дослідження закордонних систем оподаткування та можливе їх запозичення. Методи порівняння, аналізу та системний підхід до вирішення завдання. Результати. Аналізуючи нові законопроекти, можна сказати, що держава на правильному шляху до реформування галузі. У роботі наведено варіанти системи оподаткування в умовах акціонування. Наукова новизна.  Систематизовано існуючий підхід до оподаткування прибутку підприємств залізничного транспорту.  Практична значимість. Удосконалення податкової політики зумовить розвиток економіки, що в майбутньому покращить становище України. Перехід на більш прозорий спосіб оподаткування змінить ставлення до податків взагалі.


Ключові слова


оподаткування; акціонування; податки; залізниця; реформування; податок на прибуток; реорганізація; публічне акціонерне товариство

Повний текст:

PDF

Посилання


Василик, О. Д. Податкова система України [Текст]: навч. посіб.: для студ. екон. спец. вищих закл. освіти / О. Д. Василик ; Українська держ. фінансова академія. – Київ : ВАТ «Поліг-рафкнига», 2004. – С. 447-450. – ISBN 966-530-175-6.

Безоглюк, В. А. Окремі аспекти оподаткування податком на додану вартість [Текст] / В. А. Без-оглюк, Л. І. Жідеева // Вісн. ДДФА. – 2012. – № 1 (27). – С. 142–145.

Вишневский, В. П. Принципи оподаткування: обґрунтування та емпірична перевірка [Текст] / В. П. Вишневский. //Економіка України. – 2008. – №10.– С. 55-72.

Соколовська, А. М. Податкова система держави: теорія і практика становлення [Текст]: монографія / А.М Соколовська. – Київ : Вид-во «Знання- Прес», 2004. – 454 с.

Вікіпедія – вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki.html.

Paying Taxes 2015: The Global Picture [Елект-ронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.doingbusiness.org/reports/thematic-reports/paying-taxes/

Податкові зміни - 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmini-2015

Про особливості створення державного акціо-нерного товариства залізничного транспорту загального користування [Електронний ресурс] / Проект Закону України. – Режим доступу: http://www. mintrans.gov.ua/uk/ alias_50/23853.html

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1612-р «Про схвалення Стратегії реформування податкової системи» // Портал Ліга:Закон [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR091612.html.

УНІАН: [Електронний ресурс] – Режим досту-пу: http://economics. unian.ua/transport/1161812-ukrzaliznitsya-z-pochatku-roku-splatila-do-derjbyudjetu-114-milyarda.html
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)