Основні напрями оцінки економічної стійкості ДП «Придніпровська залізниця»

I. I. REKUN

Анотація


Мета. Робота присвячена розгляду підходів щодо оцінки економічної стійкості підприємств залізничного транспорту, пошуку шляхів розвитку методичних підходів, впровадження інноваційних технічних засобів і методів оцінки економічного стану. Методика. Для забезпечення об’єктивної оцінки економічного стану підприємств залізничного транспорту в роботі запропоновано розглянути систему фінансових показників економічної стійкості. Результати. На основі виконаного аналізу у роботі встановлені зміни, що відбуваються у внутрішньому та зовнішньому середовищі діяльності ДП «Придніпровська залізниця», та визначаються ризики, що існують в поточній діяльності залізниці. Наукова новизна. Значна увага приділяється стратегічному підходу до управління розвитком підприємства, що полягає у забезпеченні стійкої конкурентної переваги. Йдеться про характеристики економічної стійкості як певного режиму розвитку. Практична значимість. У роботі досліджено окремі проблеми реформування залізниці. Для їх комплексного вирішення важливо розглянути основні напрями оцінки економічного стану підприємства, зокрема ДП «Придніпровська залізниця», що є структурним підрозділом Укрзалізниці як системи.


Ключові слова


ліквідність; оцінка економічного стану; рентабельність; стійкість; фінансові показники

Повний текст:

PDF

Посилання


Измайлов, О. За вагон – хоть в огонь [Элект-ронный ресурс]: / О. Измайлов // За Донбасс. – 2013. – Режим доступу: http://zadonbass.org/news/accent/message_61499

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» [Текст] // Вісн. Нац. академії наук України. – 2010. – № 10. – С. 3-5.

Концепція державної програми реформування залізничного транспорту. Розпорядження Кабі-нету Міністрів України від 27.12.2006 р.,

№ 651-р. [Електроний ресурс] – режим доступу http://search.ligazakon.ua/l_doc2

Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року : розпорядження Кабіне-ту Міністрів України від 20 жовтня 2010 року № 2174. [Електроний ресурс] – режим доступу http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-р

Сичов, В. Залізнична реформа: веління часу або Європи? [Текст] / В. Сичов // Незалежний ауди-тор. – 2013/1. – N 5. – С. 2-11

Офіційний веб-сайт Укрзалізниці [Електронний ресурс]: Загальна інформація. – 2015. – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i10.55710

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)