DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i11.77358

Визначення економічної ефективності залізничних екскурсій

U. S. Barash, L. V. Martseniuk

Анотація


Мета. Задля підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту автори пропонують розвивати в Україні залізничний туризм. Метою статті є розробка нового підходу до визначення економічної ефективності залізничних екскурсій, за допомогою якого можливо було б врахувати усі витрати туристичної кампанії задля визначення реального чистого прибутку від туристичних послуг. Методика. Автори пропонують нову методику визначення економічної ефективності залізничних різнотривалих екскурсій, яка буде враховувати доходи від додаткових перевезень та витрати на організацію та обслуговування цих подорожей, які складаються із наступних складових: витрати на проїзд по вузьких залізничних коліях в прямому та зворотному сполученні з урахуванням харчування в поїзді протягом певного періоду; прогнозні витрати на оплату екскурсійних поїздок, що входять в туристичну путівку; прогнозні витрати на харчування туристів, крім харчування, оплата якого входить в вартість путівки; прогнозні витрати на проживання туристів в готелях; прогнозні витрати на автомобільні трансфери для доставки туристів від залізниці або готелів до місць надання туристичних послуг. Результати. В результаті запропонованих авторами заходів очікується зростання пасажиропотоку на залізниці, підвищення іміджу українських залізниць всередині країни та за її межами, залучення додаткових коштів на оновлення застарілої інфраструктури та рухомого складу, відновлення об’єктів культурно-історичного значення, створення нових робочих місць, стримання міграційних процесів на західній Україні.. Наукова новизна. У статті авторами вперше розроблено теоретико-методичний підхід до визначення економічної ефективності короткострокових оглядових залізничних екскурсій, самостійних та комбінованих багатоденних туристичних подорожей з використанням існуючих залізничних колій, який враховує витрати на перевезення туристів по залізниці, автомобільні трансфери, вартість усіх видів екскурсій, харчування в ресторанах та колибах, проживання в готелях, що дозволить підвищити ефективність діяльності туристичних компаній. Практична значимість. В результаті використання запропонованої авторами методики можливо підвищення рентабельності діяльності приватних туристичних кампаній та державних перевізників.


Ключові слова


залізничний туризм; оглядові екскурсії; туристичний потік; туристичний маршрут; туристичний поїзд; залізничний тур

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамов, В. В. Історія туризму : підручник / В. В. Абрамов, М. В. Тонокошкур. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 294 с.

Альошинський, Є.С. Передумови створення транспортно-логістичних кластерів у межах міжнародних транспортних коридорів / Є. С. Альошинський, Є. І. Балака, Г. О. Сіваконева, С. О. Світлична // Матеріали дев’ятої Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми міжнар. трансп. коридорів та єдиної трансп. системи України». – Коктебель : УкрДАЗТ, 2013. – С. 87–89.

Бараш, Ю. С. Розвиток залізничного туризму в України / Ю. С. Бараш, А. О. Кравченко, О. С. Яснецов // Зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна «Проблеми економіки трансп.». – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 7–11.

Бараш, Ю.С. Класифікація туристичних подорожей по вузьких коліях / Ю.С. Бараш, Л.В. Марценюк, Т.Ю. Чаркіна // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг і логістика в системі менеджменту пасажирських перевезень на залізничному транспорті». – 29 вересня-2 жовтня 2015 року, м. Кам’янець-Подільський. – К.: - 2015. - С. 8-11.

Гненний, О.М. Методичні підходи до оцінки економічної ефективності інвестицій у розвиток туристичних перевезень залізничним транспортом. – Зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна «Проблеми економіки трансп.». – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 10. – С. 7–14.

Гуляєв, В. Г. Організація туристичних перевозок / В. Г. Гуляєв. – Москва : Фінанси і статистика. – 2001. – 512 с.

Дергоусова, А.О. Формування стратегії розвитку залізничного туризму [Текст] : дис. к.е.н.: спец. 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / А.О. Дергоусова. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 216 с.

Кузнецов, В.Г. Перспективи розвитку залізничного туризму України на вузькоколійних лініях Закарпаття / В.Г. Кузнецов, П.О. Пшінько, І.В. Кліменко, А.В. Гуменюк, С.М. Загорулько. – Наука та прогрес транспорту. – Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. – №4(58), 2015. – С. 23-33.

Марценюк, Л. В. Напрямки розвитку внутрішнього туризму в Україні. «Наука та прогрес транспорту» Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – № 6(54) 2014 р. – С. 41 – 52.

Марценюк, Л. В. Основні засади розвитку транспортного туризму в Україні / Л. В. Марценюк // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д., 2013. – Вип. 47. – С. 24-32.

Новіцька, І.В. Європейський досвід у розвитку залізничного транспорту і туристичної галузі України. Вісник економіки транспорту і промисловості. – № 41, 2013. – С. 114-117.

Писаревський, І. М. Туризм як національний пріоритет : монографія / І. М. Писаревський. – Харків : ХНАМГ, 2010. – 284 с.

Стрілець, В. І. Організація залізничного туризму в Україні як чинник підвищення прибутковості галузі / В. І. Стрілець, О. Ф. Ялбуган // Зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна «Проблеми економіки трансп.». – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 2. – С. 114–117.

Хаустова, В.Є., Горбатова Є.Ф. Проблеми розвитку туристичної галузі в Україні. – Проблеми економіки. – №2, 2010 р. – С. 28-33.

Чорненька, Н. В. Організація туристичної індустрії: Навчальний посібник, – К.: Атіка, 2006. – 264 с.

Bekhet H. A. Ranking sector changes of the Malaysian economy: Input output approach. / H. A. Bekhet // International Business Research. – 2010. –3 (1). – Р. 107-130.

Juan Gabriel Brida, Manuela Deidda, Manuela Pulina. «Tourism and transport systems in mountain environments: analysis of the economic efficiency of cableways in South Tyrol». – Journal of Transport Geography. Volume 36, April 2014, Pages 1–11.

Khanal B. R. Tourism inter-industry linkages in the Lao PDR economy: An input-output analysis / B. R. Khanal, C. Gan, S. Becken // Tourism Economics. –2014. – 20 (1). – Р. 171-194.

Pratt S. Economic linkages and impacts across the Talc. / S. Pratt // Annals of Tourism Research. – 2011. – 38 (2). – Р. 630-650.

The impacts of Australia's departure tax: Tourism versus the economy? / Forsyth P., Dwyer L., Spurr R., Pham T. // Tourism Management. –2014. – 40. – Р. 126-136.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)