Тенденції розвитку залізничного туризму у західному регіоні україни

V. I. Kopytko, O. V. Orlovska

Анотація


Мета. Розгляд можливостей використання транспортної складової, зокрема залізничного транспорту, є одним із варіантів надання сервісних послуг під час здійснення туристичних подорожей потенційними споживачами, і формують  задачі транспорту при розгляді надання туристичних послуг, щодо  оцінки та аналізу наявних можливостей обслуговування потенційних клієнтів туристичної галузі, дотримуючись європейських стандартів, з метою широкого ознайомлення з Україною та її регіонами, залучаючи до даного процесу залізничний та інші види транспорту. Методика.  Методичною основою дослідження є праці вітчизняних вчених  з функціонування залізничного туризму та  туристичної діяльності у регіонах України, що сприятиме  впливу на туризм в цілому, і дозволить гармонізувати структуру туристичних потоків. Результати.    В Західному регіоні України розвиток залізничного туризму і пов’язаного з цим напрямком бізнесу також мають серйозні перспективи, оскільки в нашій країні є багато рекреаційних ресурсів та добре розвинена мережа залізниць, що дає можливість для організації різноманітних за формою та змістом залізничних турів. До даного питання доречно залучити до загального огляду методику організації транспортного туризму на принципах бенчмаркінгу. Наукова новизна. На основі досліджень залізничного туризму і пов’язаного з цим напрямком бізнесу у Західному регіоні України доведено, що саме залізнична галузь дає можливість до комфортного та безпечного подорожування, створює умови до ознайомлення з широкою географією туристичних маршрутів по краєвидам Західного регіону, забезпечує своєчасне виконання графіку руху поїздів, а також пропонує систему знижок, що дає можливість потенційним клієнтам зекономити на подорожі. Практична значимість. Запропоновані автором пропозиції можна використати на подальший розвиток послуг транспортної інфраструктури туризму, що сприятиме  впливу на туризм в цілому, гармонізувати структуру туристських пакетів, забезпечити задоволення споживчого попиту, сприяти розвитку нових форм туризму, забезпечити транспортну доступність нових туристських напрямків і сприяти економічному розвитку  регіонів та держави. 


Ключові слова


транспортний туризм; залізничний туризм; бенчмаркінг; туристичні послуги; туристичні пакети; регіональні туристичні комплекси; залізнична інфраструктура

Повний текст:

PDF

Посилання


Пшінько О., Вернигора Р., Коробйова Р. Перспективи розвитку залізничного туризму в Україні//Українські залізниці, № 12 (18), 2014, с.38-42.

Коробйова Р.Г. Потенціал розвитку залізничного туризму в Україні// Збірник наукових праць ДНУЗТ ім.акад.В.Лазаряна Вип..10.2015р.,с.70-74.

Бараш Ю.С., Кравченко А.О., Ясенцов О.С. Розвиток залізничного туризму в Україні// Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім.акад.В.Лазаряна ‘’Проблеми економіки транспорту’’ Вип.8.2014р., с.7-11.

Гарбера О.Є. Аналіз основних сегментів туристично-рекреаційної інфраструктури Західного регіону україни (на прикладі Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської областей)//Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" Режим доступу: http://www.economy. nayka. com.ua.

Газков В.Н. Залізничний туризм: проблеми та перспективи розвитку// Режим доступу: http://zdt-magazine.ru/publik/passagir/2006/sept09-06.htm

Гордиенко Т.В. Проблемы и перспективы развития железнодорожного туризма на Слобожанщине// Режим доступу: file:///D:/Documents/Downloads/1280-2486-1-SM.pdfВ.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i11.77360

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)