Удосконалення методики оцінки використання інвентарного парку вантажних вагонів ПАТ «Укрзалізниця»

O. Е. Zits

Анотація


Мета.В статті окреслена оцінка використання інвентарного парку вантажних вагонів на основі матричного підходу, суть якого полягає у визначенні вертикальних ієрархічних рівнів показників, а також горизонтальному розподілу показників ефективності експлуатації   вантажних вагонів за вантажопідйомністю, пробігом і часом. Результати.Розроблена схема залежності показників використання вагонів дозволяє  визначити алгоритм відповідних розрахунків, що дає можливість проведення системної та об’єктивної оцінки ефективності роботи інвентарного парку вантажних вагонів. Обґрунтовано, що найвищим 1-им вертикальним рівнем є показник продуктивності вагона, який інтегрує всі якісні показники використання вантажних вагонів. Практична значимість.З метою наочного представлення суті запропонованої методики в статті поведено аналіз впливу якісних показників залізниць України на продуктивність вантажного вагона.


Ключові слова


матричний підхід; вертикальний ієрархічний рівні; інвентарний парк вантажних вагонів; продуктивність вагона; середній обіг вантажного вагона; елементи часу середнього обігу вантажного вагона

Повний текст:

PDF

Посилання


Ейтутіс Г. Д. Матричний перехід щодо впливу якісних показників на ефективність використання рухомого складу. Ейтутіс Г.Д., В.В. Габа. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління», 2015.Вип.33 с 91-103.

Ейтутіс Г. Д. Економіка залізниць: історія сьогодення, перспективи розвитку. Г. Д. Ейтутіс, О. М.Кривонішин. Ніжин: ТОВ «Видавництво Аспект – Поліграф», 2014-242с.

Мачерет Д. А. Долгострочные изменения веса и скоростных грузовых поездов и их экономические значения. Д. А.Мачерет, Железнодорожный транспорт. -2014.-№6.-С. 52-55.

Довідник основних показників роботи залізниць України. За ред. Н.В.Катіль.-Київ: ТОВ «Дельта»,2015.-60 с.

Кулаєв Ю. Ф. Економіка залізничного транспорту : Навчальний посібник .Ю.Ф.Кулаев-2е вид., переробл і доповн. К: Фенікс,2012.-240 с.

Пасічник В. І. Управління економікою експлуатаційною роботою залізниць України: навч. посібник для вузів. В.І.Пасічник – К: Основа, 2005 – 372 с.

Макаренко М.В. Основи управління економічними процесами на залізничному транспорті України. Мінографія. – К: КУЕТТ, 2013.-478с : іл.: Бібліограф.10с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i11.77599

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)