DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i11.77600

Інноваційні шляхи підвищення ефективності використання автомобільного важковагового транспорту ( на прикладі оранізації сезонних перевезень сільськогосподарських вантажів)

B. Y. Kernychnyi

Анотація


Мета. Дано аналіз ефективності використання автомобільного транспорту при сезонному перевезенні сільськогосподарських вантажів. Методика. Виявлено необхідність скорочення втрат сільськогосподарської продукції по причині розтягування агротехнічних термінів як весняно-посівних робіт, так і збирання врожаю, в тому числі і за простоїв техніки з техніко-технологічних та організаційних  причин. Результати. Встановлено, зниження витрат, наприклад, в умовах транспортного обслуговування  агропромислового виробництва  і усунення зазначених вище негативних факторів на основі освоєння високоефективних транспортних технологій і високопродуктивних технічних засобів нового покоління. Практична значимість. Запропоновано удосконалення транспортного процесу, а саме, впровадження  системи мультиліфт, що має сприяти підвищенню ефективності не лише використання транспорту, а  і  функціонування автопідприємств в цілому.

Ключові слова


мультиліфт; автомобільний транспорт; витрати; сезонність; сільськогосподарські вантажі.

Повний текст:

PDF

Посилання


Інноваційні шляхи розвитку транспортного обслуговування в умовах активної автомобілізації населення посттоталітарного суспільства / Б. М. Андрушків, О. Б. Погайдак, Н. Б. Кирич, Б. Я. Керничний // Галицький вісник. – Т., 2013.

Андрушків Б. М. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми : підруч. для студентів та викладачів економ. спец. вузів / Б. М. Андрушків, О. Є. Кузьмін. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Т. : Лілея, 1997.– 292 с.

Вельможин А.В. Грузовые автомобильные перевозки / А.В. Вельможин, В. А. Гудков, Л. Б. Миротин. – М.: Транспорт, 2007. – 559с.

Воркут.А.И. Грузовые автомобильные перевозки [Текст] : 2- е изд., перераб. и доп. / Воркут.А.И. – К.: Вища шк., 1986. - 447 с.

Говорущенко Н. Я. Обеспечение безопасности движения на автомобильном транспорте / Н.Я. Говорущенко, В.П. Волков, И.К. Шаша. – Харьков: Изд-во ХНАДУ, 2007. – 361 с.

Кузнецов Е.С. Техническая эксплуатация автомобилей / Е.С. Кузнецов, А.П. Болдин, В.М. Власов. – М.: Наука, 2001. – 535 с.

Канарчук В.Є. Виробничі системи на транспорті: підручник / В.Є. Канарчук, І.П. Курніков. – К.: Вища школа, 1997. – 359 с.

Проблемы и пути решения в агрологистическом комплексе Украины [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://aapu.com.ua/problemy-i-puti resheniya-v-agrologisticheskomkomplekse-ukrainy/

Н.Т. Кунда. Організація міжнародних автомобільних перевезень. Навчальний посібник для студентів напряму «Транспортні технології» вищих навчальних закладів.- К.: Видавнчий Дім «Слово».

Особливості організації перевезень сільськогосподарських вантажів автомобільним транспортом [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://agrmash.info/zb/28/12.pdf
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)