Оцінка потенціалу будівельних підприємств в умовах економічної кризи

V. Bobil, T. Oberemok

Анотація


Мета. Робота присвячена удосконаленню методичного підходу щодо визначення потенціалу будівельних підприємств в умовах економічної кризи. Методика. В роботі запропоновано новий підхід до елементного складу потенціалу підприємства та визначення площі «квадрату потенціалу». Результати. У роботі наведено методичний підхід до розрахунку площі «квадрату потенціалу». Для більш точного визначення потенціалу будівельних підприємств пропонується використовувати розширене коло показників, які б враховували особливості оцінки підприємств будівельної галузі в умовах економічної кризи. Наукова новизна. Запропоновано удосконалений методичний підхід для визначення потенціалу будівельних підприємств в умовах кризи. Практична значимість. Використання наведеного методичного підходу дозволить менеджерам будівельних підприємств приймати ефективні управлінські рішення в умовах економічної кризи.


Ключові слова


будівельні підприємства; економічна криза; потенціал підприємства; складові потенціалу; площа квадрату потенціалу

Повний текст:

PDF

Посилання


Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. Посібник. — К.: Центр навчальної літератури. — 2005. — 352 с.

Рєпіна І. М. Підприємницький потенціал: методологія оцінки та управління // Вісник Української академії державного управління при Президентові України. — 1998. — № 2.-С. 262—271.

Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, — 2005. — 261 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i11.77604

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)