Моделювання систем і процесів захисту економічної інформації на транспорті

S. B. Kopytko

Анотація


Мета. Розглядається вирішення проблеми захисту економічної інформації  на транспорті, яка визначається як поєднання процедур, що реалізують функції зберігання, обробки і передачі даних з використанням обраного комплексу технічних засобів. Методика. Теоретико-методичною основою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних з фундаментальних аспектів математичного моделювання інформаційної безпеки в умовах ринкової економіки. Результати.Запропоновано принцип формування оптимальної стратегії розвитку системи захисту комп’ютерної інформації, що відображає дії адміністратора системи захисту інформації, формалізовано описувалось такими параметрами як вектор зміни цін реалізації захисту від типових інформаційних загроз та матрицею перехресних еластичностей збитків від типових інформаційних загроз.Наукова новизна. Обґрунтовано принцип формування оптимальної стратегії розвитку системи захисту комп’ютерної економічної інформації, що описуються такими параметрами як вектор зміни цін реалізації захисту від типових інформаційних загроз та матрицею перехресних еластичностей збитків від типових інформаційних загроз. Практична значимість. Запропоновані автором положення та рекомендації можуть бути використані в якості теоретико-методичної бази управління ефективністю захисту інформації  для ПАТ ‘’Українська залізниця’’,оскільки покращуючи захисні елементи системи, адміністратор тим самим змінює ціни убезпечення від типових загроз, що впливатиме на величину критерію ефективності системи.


Ключові слова


захист економічної інформації; обробка даних; передача даних; системи захисту; інформаційні загрози; управління ефективністю захисту

Повний текст:

PDF

Посилання


Марченко В.А. Формализованная технология проектирования системы защиты информации / В.А. Марченко // Комп'ютерні засоби, мережі та системи. – 2007. – № 6. – C. 126-132.

Система управління інформаційною безпекою. Вимоги (ISO/IEC 27001:2005, MOD): ГСТУ СУІБ 1.0/ISO/IEC 27001:2010. – К. : Національний банк України, 2010. – 49 с.

Сафонов А.С. Применение организационно-технических методов для развития системы информационной безопасности организации / А.С. Сафонов, О.Е. Плачинда, Ю.П. Венедиктов. // Праці Одеського політехнічного університету. – 2011. – Вип. 1(35). – С. 262-266.

Gordon L. A. The economics of information security investment / L. A. Gordon, M. P. Loeb // ACM Transactions on Information and System Security. – 2002. – Vol. 5, № 4. – P. 438-457.

Левченко Є. Умови існування сідловок точки в багаторубіжних системах захисту інформації / Є. Левченко, Р. Прус, Д. Рабчун // Безпека інформації. – 2013. – Т. 19. – 31. – С. 13-20.

Левченко Є.Г. Оптимізаційні задачі менеджменту інформаційної безпеки / Є.Г. Левченко, А.О. Рабчун // Сучасний захист інформації. – 2010. – №1. – С. 16-23.

Волошин О.Ф. Теорія прийняття рішень : навч. посібник / О.Ф. Волошин, С.О. Мащенко. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2006. – 304 с.

Домарев В.В. Безопасность информационных технологий. Системный подход / В.В. Домарев. – К. : ООО ТИД “ДС”, 2004. – 992 с.

Кігель В.Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці : монографія / В.Р. Кігель. – К. : ЦУЛ, 2003. – 202 с.

Ланкастер К. Математическая экономика : [пер. с англ.] / К. Ланкастер. – М. : Советское радио, 1972. – 464 с.

Притула М.М. Динамічні моделі та методи прийняття рішень у ринковій економіці : навч. посібник / М.М. Притула. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 256 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i11.77606

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)