Методичний підхід щодо визначення плати за доступ до інфраструктури залізничного транспорту

T. M. Savitskaya

Анотація


Мета. Розробити методичний підхід визначення плати за доступ до інфраструктури залізничного транспорту. Методика. Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано нову методику, яка розроблена на основі розподілу умовно-постійних витрат з врахуванням факторів впливу на їх величину. Ця методика дозволяє коректно розподіляти витрати за користування інфраструктурою окремим клієнтом. Результати. Із діючої номенклатури витрат були виокремлені витрати на утримання інфраструктури та виділені у дві складові на основі аналізу технологічних процесів утриманні та ремонту інфраструктури: фіксовану та змінну. Були проаналізовані недоліки існуючих підходів щодо розподілення умовно-постійних витрат та запропонований новий підхід. Запропонований підхід щодо гармонізації та поступового переходу до ринкової системи ціноутворення. Наукова новизна. Набув подальшого розвитку методичний підхід щодо визначення плати за доступ до інфраструктури залізниць (постійна частина витрат), який на відміну від існуючих методик враховує частку кожного перевізника в практичному обсязі поїздопотоку на конкретній ділянці, що дозволяє обґрунтовано розподіляти умовно-постійні витрати між учасниками перевізного процесу, стимулювати ефективне розподілення пропускної спроможності. Вперше запропонована змішана модель встановлення плати за доступ до інфраструктури, яка передбачає можливість альтернативного вибору віднесення умовно-постійної частини витрат на споживача інфраструктурних послуг згідно із часткою в практичному поїздопотоці на конкретній дільниці інфраструктури або згідно із еластичністю попиту споживача, що дозволить менеджеру інфраструктури ефективніше покривати понесені витрати, підвищувати попит на свої послуги та відповідає умовам недискримінаційного доступу та прозорості формування. Практична значимість. Впровадження вказаної методики дозволить розрахувати реальну, економічно обґрунтовану плату за доступ до інфраструктури, стимулюватиме менеджера інфраструктури оптимізувати свою діяльність, залучати нових клієнтів, тим самим створювати конкурентні умови для перевізників.

Ключові слова


інфраструктура; плата за доступ; умовно-постійні витрати; поїздопотік

Повний текст:

PDF

Посилання


Близнюк, Т. М. Аналіз методів визначення плати за користування обєктами інфраструктури залізничного транспорту / Т.М. Близнюк, // Проблеми економіки транспорту». – 2014. – Вип. 5. – С. 41-46.

Колесникова Н.М. Теорія адаптивно-гармонізаційного механізму ціноутворення на залізничному транспорті: [монографія] / Н.М. Колесникова. − К., КУЕТТ, 2007. − 349 с.

Номенклатура витрат з основних видів економічної діяльності залізничного транспорту України, затверджена наказом Укрзалізниці від 21.08.2007 р. № 417-Ц. – К.: Укрзалізниця, 2008. – 414 с

Blyzniuk, T.M. Methodological approaches to defining railways infrastructure charges/ T. M. Blyzniuk, // Проблеми економіки транспорту». – 2014. – Вип. 6 – с. 100–106.

Бараш Ю. С., Методичний підхід щодо розподілення витрат на утримання інфраструктури залізничнго транспорту/ Т. М. Савицька// «Вісник економіки транспорту та промисловості» збірник науково-практичних статей Українського державного університету залізничного транспорту. – 2016. – Вип. 54 – с. 224 - 233

Про затвердження Методики розрахунку тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом: Наказ Міністерства інфраструктури України: офіц. текст: від 20.06.2013. - К.: Парламентське вид-во, 2013.

Про затвердження Методики розрахунку тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом: Наказ Міністерства інфраструктури Україн: офіц. текст: від 19.06.2013. - К. : Парламентське вид-во, 2013

Prodan, A. Infrastructure Pricing Models for New High-Speed Railway Corridors in Europe – Pricing Model Development for the Lisbon-Madrid High-Speed Line [Virtual Resource]: Master of Science Degree thesis / Alexandr Prodan; Institutosuperior técnico universidade tecnica de Lisboa. – July, 2011. – 84 p. - Access Mode: URL: https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/2589871085485/dissertacao.pdf

Peter, B. Railway Reform in Germany: Restructuring, Service Contracts, and Infrastructure Charges. Doctoral Thesis /Benedikt Peter// Technische Universität Berlin. – 2008. 23 May/ - 236 p. – Mode of access: http://opus4.kobv.de/opus4-tuberlin/frontdoor/index/index/docId/1783

Міщенко М. І. Залежність експлуатаційних витрат інфраструктури від основних показників діяльності залізниць / М. І. Міщенко //Вісник ДНУЗТ. - 2009. - №27. - С. 257-261.

Чаркіна, Т. Ю. Принципи формування інфраструктурної складової для побудови пасажирських залізничних тарифів / Т. Ю. Чаркіна // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2015. — Вип. 10. — С. 59—64

Залізничні перевезення: тарифні недореформи по-українськи «Дзеркало тижня. Україна» - 2016 – Вип. 7 - Access Mode: URL: http://gazeta.dt.ua/finances/zaliznichni-perevezennya-tarifni-nedoreformi-po-ukrayinski-_.html
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i11.77609

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)