Система принципів ціноутворення в умовах реформування залізничного транспорту

T. M. Savitskaya

Анотація


Мета. Проаналізувати систему чинників, що враховуються при встановленні залізничних тарифів в Україні, а також проблеми ціноутворення на залізничному транспорті в сучасних умовах. Розробити принципи ціноутворення на послуги залізничного транспорту України, які б забезпечували досягнення цілей цінової політики галузі та зумовлювали створення нових ефективних підходів тарифоутворення на послуги інфраструктури залізничного транспорту. Методика. Для вирішення завдання в роботі були проаналізовані існуючі принципи формування тарифів та виявлені недоліки в діючих підходах. Нові принципи були розроблені не лише з метою задоволення потреб залізниць у достатньому фінансуванні, а й в аспекті забезпечення економічної безпеки держави в цілому. Результати. Були визначені найважливіші засади щодо створення нової ефективної системи ціноутворення, вивчені можливі ризики зміни принципів та підходів до ціноутворення, обґрунтовані нові принципи з позиції реформаційних процесів у галузі та за умов росту конкуренції з боку інших видів транспорту. Наукова новизна. Удосконалена система принципів побудови залізничних тарифів в умовах реформування залізничного транспорту, яка включає 9 принципів (прозорість та прогнозованість, недискримінаційний доступ до інфраструктури, еквівалентність та ефективність, врахування трансакційних витрат, попиту споживачів та місцевих особливостей, наукова обґрунтованість та дерегулювання тарифів), що дозволить підвищити ефективність і конкурентоспроможність залізничних послуг на ринку перевезень. Практична значимість. Застосування вказаної системи принципів ціноутворення дозволить створити ефективний, науково обґрунтований методичний підхід щодо побудови гнучких та динамічних, орієнтованих на попит послуг залізничного транспорту. 


Ключові слова


принципи; ціноутворення; тарифи; ефективність; прозорість; інфраструктура

Повний текст:

PDF

Посилання


Про затвердження Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки : Постанова Кабінету Міністрів України : офіц. текст: від 16. 12. 2009. – Київ : Парламентське вид-во, 2009.

Офіційний веб-сайт Укрзалізниці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uz.gov.ua/ (дата звернення 30.10.2016)

Шкляр А. Нова тарифна політика Укрзалізниці: Як знайти баланс з національною економікою / А. Шкляр // VoxUkraine [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://voxukraine.org/2015/10/19/nova-taryfna-polityka-ukrzaliznytsi-ua/ (дата звернення 17.11.2017)

Близнюк Т. М. Аналіз методів визначення плати за користування обєктами інфра-структури залізничного транспорту / Т. М. Близнюк, // Проблеми економіки транспорту. – 2014. – Вип. 5. – С. 41-46.

Колесникова Н. М. Теорія адаптивно-гармонізаційного механізму ціноутворення на залізничному транспорті : [монографія] / Н. М. Колесникова. – Київ : КУЕТТ, 2007. − 349 с.

Blyzniuk T. M. Methodological approaches to defining railways infrastructure charges / T. M. Blyzniuk // Проблеми економіки транспорту. – 2014. – Вип. 6 – С. 100–106.

Бараш Ю. С., Т. М. Савицька Методичний підхід щодо розподілення витрат на утримання інфраструктури залізничнго транспорту/ Бараш Ю. С., Т. М. Савицька // Вісник економіки транспорту та промисловості : зб. науково-практ. ст. Укр. держ. ун-ту залізн. трансп. – 2016. – Вип. 54 – С. 224 – 233

Rail infrastructure pricing: principles and practice. Report 109, BTRE, Bureau of Transport and Regional Economics [BTRE]. - 2003, Canberra ACT. Available at: http://bitre.gov.au/publications/2003/files/report_109.pdf

Dalman C. J. The Problem of Externality / C. J. Dalman // The Journal of Law and Economics 22. — № 1. — April 1979. — P. 148.

Про затвердження Методики розрахунку тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом: Наказ Міністерства інфраструктури України: офіц. текст: від 20.06.2013. – Київ : Парламентське вид-во, 2013.

Peter, B. Railway Reform in Germany: Restructuring, Service Contracts, and Infrastructure Charges. Doctoral Thesis / Benedikt Peter // Technische Universität Berlin. – 2008. 23 May/ - 236 p. – Mode of access: http://opus4.kobv.de/opus4-tuberlin/frontdoor/index/index/docId/1783

Савицька, Т. М. Методичний підхід щодо визначення плати за доступ до інфраструктури залізничного транспорту / Т. М. Савицька // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — 2016. — Вип. 11. — С. 62—73.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i12.95610

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)