Розробка та обчислення тарифів портових робіт і послуг

N. Yarоvаya, О. Vоrkunova, N. Ryabоvоlenko

Анотація


Мета. Цілі порту визначають величину прибутку, який він прагне отримати від своїх послуг через тарифи. Портові тарифи України – це плата за послуги, що надаються вантажовласникам при перевалці вантажів через порти й судновласникам при заході суден у порт, стоянці в порту й виході з порту. Стаття присвячена узагальненню існуючих методичних підходів щодо розробки та обчислення тарифів ринку портових робіт і послуг. Методика. Для розв’язання задачі в роботі застосовано системний підхід, який розглядає існуючий стан методології розробки та обчислення тарифів ринку портових робіт і послуг. Результати. У статті наведено методичний підхід та визначено основні критерії ціноутворення в портовій галузі, надано основні методологічні та методичні положення цінової політики. Наукова новизна. Робота присвячена практичному ціноутворенню. Основною функцією портового ціноутворення є оптимальний розподіл прибутку між портом і його клієнтами, який забезпечив би ефективну роботу порту, одночасно зберігаючи зацікавленість клієнтури в його послугах. Практична значимість. Використання наведеного методичного підходу дозволить підприємствам портової галузі визначати та встановлювати економічно обґрунтований у ринкових умовах рівень тарифів на портові роботи й послуги, що позитивно позначиться на конкурентоспроможності портів України.


Ключові слова


ціноутворення; тарифи ринку робіт і послуг; підходи до розробки тарифів; підприємства портової галузі

Повний текст:

PDF

Посилання


Будник В. А. Контролінг тарифів на перевалку вантажів в морських портах України / В. А. Будник, Є. Л. Шкурко // Проблемы экономики. – Харків : Видавничий дім «ИНЖЭК», 2014. – Вип. 2. – С. 100–101.

Котлубай В. О. Удосконалення тарифної політики на морському транспорті / В. О. Котлубай, Ю. В. Хаймінова, Н. Ю. Старник // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечнікова. – 2013. – Вип. 3/2. – С. 50–53.

Липинська О. А. Теоретичні основи ціноутворення на логістичні послуги морського порту / О. А. Ли-пинська // Економіка: реалії часу. – 2014. – № 6 (16). – С. 41–49.

Закон України від 24.06.2015 р. Документ 5007-17, чинний, поточна редакція – Редакція від 24.06.2015, підстава 499-19 «Про ціни і ціноутворення» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – База да-них «Законодавство України». – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5007-17 (дата звернення 20.10.2016). – Заголовок з екрану.

Постанова Кабінету Міністрів України Документ 1548-96-п, поточна редакція – Редакція від 01.01.2016, підстава 1106-2015-п «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» від 25.12.1996 р. [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – База даних «Законодавство України». – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1548-96-п (дата звернення 25.10.2016). – Заголовок з екрану.

Декрет Кабінету Міністрів України Документ 15-93, чинний, поточна редакція – Редакція від 27.09.2014, підстава 1636-18 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. – База даних «Законодавство України». – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-93 (дата звернення 25.10.2016). – Заголовок з екрану.

Закон України від 11.08.2013 р. Документ 4709-17, чинний, поточна редакція – Редакція від 11.08.2013, підстава 406-18 «Про морські порти України» від 17.05.2012 № 4709-VI [електроний ресурс] / Верховна Рада України. – База даних «Законодавство України». – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4709-17 (дата звернення 30.10.2016). – Заголовок з екрану

Наказ Міністерства інфраструктури України Документ z2138-13, чинний, поточна редакція – Редакція від 04.10.2016, підстава z1234-16 «Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення лоцманського проведення суден» від 03.12.2013 р. № 965 в редакції від 04.10.2016 р. [Електронний ресурс] / Міністер-ство інфраструктури України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2138-13 (дата звернення 25.10.2016). – Заголовок з екрану.

Наказ Міністерства інфраструктури України Документ z2139-13, чинний, поточна редакція – Редакція від 15.07.2014, підстава z0663-14 «Про затвердження Тарифів на послуги з регулювання руху суден» від 03.12.2013 р. № 966 в редакції від 15.07.2014 р. [Електронний ресурс] / Міністерство інфраструктури України. – Режим доступу до документу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2139-13 (дата звернення 2.11.2016). – Заголовок з екрану.

Наказ Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення проведення криголамних робіт» від 26.12.2013 р. № 1059 в редакції 29.12.2015 р. [Електронний ресурс] / Міністерство інфраструктури України. – Режим доступу до документу: http://ukurier.gov.ua/uk/articles/pro-zatverdzhennya-tarifiv-na-poslugi-iz-zabezpech/ (дата звернення 25.10.2016). – Заголовок з екрану.

Шкурко Є. Л. Особливості формування тарифів в портовій галузі / Є. Л. Шкурко // Водний транспорт. – Київ : Київська державна академія водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного, 2012. – Вип. 2 (17). – С. 50–53.

Meersman H. Port Pricing: Principles, Structure and Models: discussion paper [Еlectronic resource] / H. Meersman, S. P. Strandenes, E.V. deVoorde // Norwegian school of economics. – 2014. – Access to the docu-ment: http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/194585/1/SAM1414.pdf (дата звернення 25.10.2016). – Заголовок з екрану.

Musso E. L. Port management performance and contextual variables: Which relationship? Methodological and empirical issues [Еlectronic resource] / E. L. Musso, A. S. Bergantino, F. Porcelli // Research in Transportation Business & Management, 2013. – Access to the document: http://www.researchgate.net/publication (дата звернення 25.10.2016). – Заголовок з екрану.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i12.95613

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)