Нечіткі економіко-математичні моделі планування процесів експлуата-ції класів виробничо-технічних систем

O. Pshinko, V. Skalozub

Анотація


Мета. Стаття присвячена питанням удосконалення економіко-математичних моделей оптимального планування розподілу замовлень на обслуговування, які відповідають процесам експлуатації класів технічних систем з урахуванням умов невизначеності. При плануванні ураховується спеціалізація виконавців робіт, а також можливості виникнення збурень параметрів виробничих потужностей та зовнішнього середовища, які представлені нечіткими величинами. Методика. Для планування процесів експлуатації  декількох класів подібних об'єктів (виробничо-технічних систем, ВТС), з урахуванням вимог щодо розподілу робіт на основі спеціалізації виконавців, сформовано економіко-математичні моделі, які узагальнюють відкриту модель транспортної задачі про цілерозподілення з обмеженими пропускними здатностями. При цьому моделі відповідають умовам функціонування багатопродуктових потоків. В них коефіцієнти матриці питомих вартостей та обмеження параметрів ресурсів окремих спеціалізованих виконавців являються нечіткими величинами. Результати. Удосконалено економіко-математичні моделі із аналізу та планування процесів експлуатації декількох класів виробничо-технічних систем, які забезпечують  можливості нечіткого опису параметрів та умов. Моделі ураховують як поточний стан технічних систем, так  і можливі збої процесів експлуатації. Наукова новизна. Отримано розвиток економіко-математичних моделей планування процесів експлуатації неоднорідних класів технічних систем, які ураховують вимоги щодо спеціалізації виконавців, а також можливості нечіткого опису параметрів системи. Практична значимість. Результати досліджень забезпечують можливості підвищення ефективності процесів експлуатації класів неоднорідних технічних систем, автоматизованого планування розподілу ресурсів між виконавцями з урахуванням спеціалізації, нечіткості параметрів і збурень зовнішнього середовища.

Ключові слова


економіко-математичне моделювання, класи технічних систем, процеси експлуатації, спеціалізація, нечітке математичне програмування та управління, двох етапні моделі планування

Повний текст:

PDF

Посилання


Скалозуб В.В. Економіко-технологічні моделі аналізу і управління експлуатацією парків парків елект-ричних двигунів залізничних стрілочних переводів [Текст] /В.В. Скалозуб, В.М. Осовик, І.В. Клименко //В зб. «Проблеми економіки транспорту», вип. 9, 2015. – С. 129 – 137.

Скалозуб В.В. Нейросетевые модели диагностики электродвигателей постоянного тока /В.В. Скалозуб, О.М. Швец // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2009. – № 4. – С. 7–11.

Скалозуб В.В. , Швец О.М. , Осовик В.Н. . Методы интеллектуальных систем в задачах управления пар-ками объектов железнодорожного транспорта по текущему состоянию // В зб. «Питання прикладної ма-тематики і математичного моделювання». м. Дніпропетровськ, вид. ДНУ, 2014. С. 40 – 47.

Яхъяева Г.Э. Нечеткие множества и нейронные сети [Текст]/ Г.Э. Яхъяева. – М.: Интернет-Университет Информационніх технологий; Лаборатория знаний, БИНИМ, 2008. – 316 с.

Рутковский Л. Методы и технологии искусственного интеллекта. – М: Горячая линия - Телеком, 2010. – 520 с.

Дилипс Д., Гарсиа-Диас А. Методы анализа сетей. – М.: Мир, 1984. – 496 с.

Зайченко Ю.П. Исследование операций. – Киев: Вища школа, 1989. – 392 с.
DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i12.95624

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

 

ISSN 2309-821 X (Print)
ISSN  2310-2438 (Online)