(1)
БОБИЛЬ, В.; ЛОСКУТОВА, Г. А. РИЗИК-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. RTEM 2023, 95-104.