БОБИЛЬ, В., & ЛОСКУТОВА, Г. А. (2023). РИЗИК-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT, (9(25), 95–104. https://doi.org/10.15802/rtem2023/288918