[1]
В. БОБИЛЬ і Г. А. ЛОСКУТОВА, «РИЗИК-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА», RTEM, вип. 9(25), с. 95–104, Жов 2023.