REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT

Рік заснування: 2010

Галузь та проблематика: У статтях висвітлено результати наукових досліджень з економічних питань розвитку та реформування соціально-економічних систем, підвищення їх конкурентоспроможності; теоретико-методичні підходи щодо оптимізації управлінських процесів та виробничо-господарської діяльності підприємств; наукові підходи щодо розробки та удосконалення методів і моделей управління в різних сферах діяльності.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 - Видання включено до Переліку наукових фахових видань України категорія «Б» №10. Галузь науки - економічна, спеціальності: 051, 073

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 23782-13622ПР від 14.02.2019 р.

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Головний редактор: Головкова Людмила Степанівна, доктор економічних наук, професор;

Заступник головного редактора: Бобиль Володимир Володимирович, доктор економічних наук, доцент;

Відповідальний секретар: Добрик Лілія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент

Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 253, Дніпро, Україна, 49010

Тел.: +380-56-776-59-47

E-mail: remt.diit@gmail.com,


Анонси

 

Категорія "Б"

 
Включення до Переліку наукових фахових видань України  
Опубліковано: 2020-03-19 Детальніше...
 

У 2019 році відбулась зміна назви видання

 

"REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT" - нова назва

 
Опубліковано: 2019-11-05 Детальніше...
 
Більше анонсів...

№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF ()

Зміст

Статті

ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ РЕГІОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ PDF
П. КОРЕНЮК, Я. КЛІСІНЬСЬКІ, Л. КОРЕНЮК
ІНСТИТУЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
В. ОСЕЦЬКИЙ, В. ПЕТРЕНКО
ТЕНДЕНЦІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ПРОМИСЛОВІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
В. КУЛІШ
ТАМОЖЕННО-ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА ВО ВРЕМЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ PDF (Русский)
ВУГАР ИСМАИЛ ОГЛЫ АЛИЕВ
СТАН І НАПРЯМОК РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ PDF
В. БАЙГУШЕВ
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ PDF
А. БЄЛОВА, Н. НОВАЛЬСЬКА, О. ОРЛОВСЬКА
ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКОГО ПОРТУ PDF
Ю. ШМАТОК
ДИСПРОПОРЦІЇ ТА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РЕГІОНІВ PDF
А. ДВІГУН
ТРАНСФОРМАЦІЯ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ТА СТРАХОВИХ ПОСЛУГ PDF
Ю. КЛАПКІВ, О. МЕЛИХ
PSYCHOLOGICAL PROVISION OF PROFESSIONAL HEALTH OF SPECIALISTS OF ECONOMIC SPHERE PDF (English)
L. GOLOVKOVA, A. SHEVIAKOV, A. GOLOVKOVA
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ТИПОВИХ ОЗНАК СТОРІНОК СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ PDF
В. ДАНІЧ, С. ШЕВЧЕНКО
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЛИННОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
М. БЕЛОПОЛЬСЬКИЙ, Л. ЖИЛІНСЬКА, О. ТАРАСЕВИЧ
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ PDF
С. ЧИМШИТ, І. ГРАБОВСЬКИЙ, М. ПРИЛЄПОВА
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
О. УСИКОВА
ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ ПРОФСПІЛОК З ПОЛІТИКАМИ, ЯК ВЕКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬСТВОМ PDF
Б. АНДРУШКІВ, Н. КИРИЧ Н., О. ПОГАЙДАК
БУЛІНГ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД PDF
В. МАР’ЯНОВСЬКА