REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT

Рік заснування: 2010

Галузь та проблематика: У статтях висвітлено результати наукових досліджень з економічних питань розвитку та реформування соціально-економічних систем, підвищення їх конкурентоспроможності; теоретико-методичні підходи щодо оптимізації управлінських процесів та виробничо-господарської діяльності підприємств; наукові підходи щодо розробки та удосконалення методів і моделей управління в різних сферах діяльності..

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 23782-13622ПР від 14.02.2019 р.

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)

Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 року (економічні науки)(зі змінами від 11.07.2019 №975)

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Головний редактор: Головкова Л.С., доктор економічних наук, професор;

Заступник головного редактора: В.В. Бобиль доктор економічних наук, доцент;

Відповідальний секретар: Л.О. Жилінська доктор економічних наук, доцент

Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 253В, Дніпро, Україна, 49010

Тел.: (0562) 33-58-13

E-mail: REMT.DIIT@gmail.com,


Анонси

 

Зміна назви видання

 

Нова назва: "REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT".

http://pte.diit.edu.ua/

 
Опубліковано: 2019-11-05 Детальніше...
 
Більше анонсів...

№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT


Обкладинка