№ 4 (2012)

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту  імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2012. – Вип. 4. – 112 с.

Зміст

Статті

РОЛЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ PDF
Yu. S. Barash
ОРГАНІЗАЦІЯ МОБІЛЬНИХ КОМПАКТНИХ ПАРКІНГІВ, СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ В УМОВАХ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (АСПЕКТИ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ) PDF
B. Andrushkiw, O. Pohaydak, N. Kyrych, B. Kernychnyy
РОЗВИТОК ТРУДОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ КОРПОРАТИЗАЦІЇ PDF
L. S. Golovkova
ЯК МОЖЛИВО ПЕРЕТВОРИТИ БІЗНЕС СЬОГОДНІ? НАПРЯМКИ ТРАСФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ SAP PDF
Anna Golovkova
СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ ЯК ПРОВІДНА ДЕТЕРМІНАНТА В ССВЗТ PDF
L. V. Shkulipa
ВИТРАТИ НА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ – КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ PDF
O. A. Toporkova, V. S. Shrubkovska
ІСТОРІЯ РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ PDF
T. V. Teslenko
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ІНТЕНСИВНОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ PDF
T. Yu. Charkina
АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ У СТРУКТУРНОМУ ПІДРОЗДІЛІ PDF
L. A. Shilo, V. V. Zheleznyak, Y. A. Grubert
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
R. Sokolska, V. Zelikman
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
K. N. Sherepa
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КОНГО PDF
Mikendzo Josiane Lionel Chimbu
РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Yu. V. Bilytsya, A. V. Shulga
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПРЕМІЮВАННЯ ТА ІНШИХ ПРОГРАМ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ В ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» PDF
V. V. Bobyl, A. S. Adamyan
ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ PDF
A. A. Nechay, V. V. Kassіr
НОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ЗАЛІЗНИЦІ PDF
N. P. Snachov, Yu. S. Abakumova