№ 5 (2013)

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2013. – Вип. 5. – 116 с.

Зміст

Статті

Методологічні засади використання технології бенчмаркінгу в стратегі-чному аналізі й прогнозуванні розвитку регіонів PDF
O. Yu. Bobrovska
Трансформація інституціональних моделей міжнародних економічних відносин в контексті інституціональної парадигми PDF
А. А. Ткаch
Логістичний підхід до планування вантажних перевезень та комерційних операцій на залізничному транспорті PDF
V. Kopytko, O. Orlovs’ka
Системний аналіз та соціальна інженерія як методи проектування освіт-нього простору PDF
T. V. Tkach
Соціальний розвиток персоналу транспортних підприємств PDF
V. V. Vertel
Аналіз методів визначення плати за користування об’єктами інфрастру-ктури залізничного транспорту PDF
T. N. Bliznyuk
Напрямки впровадження швидкісних пасажирських перевезень в Україні PDF
N. A. Bozhok
Продуктивність праці: способи оцінки та вимірювання PDF
V. I. Dzuiba
Особливості розвитку світової економіки в умовах глобалізації PDF
L. Shilo, I. Zakharenko, Yu. Kasian
Дослідження структурних змін оборотного капіталу підприємств галузі залізничного машинобудування PDF
V. V. Kassir, Z. V. Kozachenko
Вартісні техніко-економічні показники та ефективність залізничних пасажирських перевезень PDF
A. A. Matusevich
Методичний підхід до визначення раціональних швидкостей руху пасажирських поїздів та раціональних зон їх курсування PDF
A. V. Momot
Управління фінансовими результатами залізниці в умовах її акціону-вання PDF
N. P. Snachov, Y. A. Kalashnik, V. V. Koshel, I. N. Lomteva
Проблеми демографічної ситуації в україні на початку ххі сторіччя з урахуванням перспективи демографічного стану на період до 2050 року PDF
T. V. Teslenko
Організація документального контролю основних засобів на залізнич-ному транспорті PDF
O. A. Toporkova, L. F. Yatsko