№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF ()

Зміст

Статті

ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ РЕГІОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ PDF
П. КОРЕНЮК, Я. КЛІСІНЬСЬКІ, Л. КОРЕНЮК
ІНСТИТУЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
В. ОСЕЦЬКИЙ, В. ПЕТРЕНКО
ТЕНДЕНЦІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ПРОМИСЛОВІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
В. КУЛІШ
ТАМОЖЕННО-ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА ВО ВРЕМЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ PDF (Русский)
ВУГАР ИСМАИЛ ОГЛЫ АЛИЕВ
СТАН І НАПРЯМОК РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ PDF
В. БАЙГУШЕВ
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ PDF
А. БЄЛОВА, Н. НОВАЛЬСЬКА, О. ОРЛОВСЬКА
ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКОГО ПОРТУ PDF
Ю. ШМАТОК
ДИСПРОПОРЦІЇ ТА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РЕГІОНІВ PDF
А. ДВІГУН
ТРАНСФОРМАЦІЯ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ТА СТРАХОВИХ ПОСЛУГ PDF
Ю. КЛАПКІВ, О. МЕЛИХ
PSYCHOLOGICAL PROVISION OF PROFESSIONAL HEALTH OF SPECIALISTS OF ECONOMIC SPHERE PDF (English)
L. GOLOVKOVA, A. SHEVIAKOV, A. GOLOVKOVA
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ТИПОВИХ ОЗНАК СТОРІНОК СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ PDF
В. ДАНІЧ, С. ШЕВЧЕНКО
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЛИННОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
М. БЕЛОПОЛЬСЬКИЙ, Л. ЖИЛІНСЬКА, О. ТАРАСЕВИЧ
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ PDF
С. ЧИМШИТ, І. ГРАБОВСЬКИЙ, М. ПРИЛЄПОВА
АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
О. УСИКОВА
ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ ПРОФСПІЛОК З ПОЛІТИКАМИ, ЯК ВЕКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬСТВОМ PDF
Б. АНДРУШКІВ, Н. КИРИЧ Н., О. ПОГАЙДАК
БУЛІНГ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД PDF
В. МАР’ЯНОВСЬКА