№ 6 (2013)

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2013. – Вип. 6. – 128 с.

Зміст

Статті

Удосконалена методика визначення економічної ефективності будівниц-тва та експлуатації високошвидкісної магістралі в Україні PDF
Yu. S. Barash, A. V. Momot
Логістичний менеджмент у системі управління корпорацією PDF
L. S. Golovkova, A. Golovkova
Фінансовий механізм розвитку залізничного транспорту України PDF
V. V. Kassir, A. A. Nechay
Управління трудовим потенціалом залізничних підприємств: теоретичні основи PDF
Y. Y. Parkhomenko
Організація внутрішньогосподарського контролю запасів на підприємствах залізничного транспорту в сучасних умовах господарювання PDF
V. V. Bobyl, D. V. Kalashnyuk
Управління фінансовими ресурсами в інвестиційній діяльності залізничного транспорту PDF
N. P. Snachov, I. V. Zakharenko, I. N. Lomteva
Вдосконалення механізму управління підприємствами залізничного транспорту з вантажних перевезень PDF
T. V. Teslenko
Витрати залізничного транспорту – управлінський аспект PDF
O. A. Toporkova, L. S. Polovynka
Тенденції розвитку інформаційних технологій, що застосовуються в бух-галтерському обліку, аудиті та внутрішньому контролі PDF
N. Yu. Pikulina, L. A. Shilo
Методи та підходи оцінки рівня розвитку регіонального страхового ринку PDF
V. V. Zheleznyak, I. G. Abernikhina
Розробка елементів управління ринковим ризиком у банках PDF
V. V. Bobyl
Формування конкурентних переваг підприємства з урахуванням зовнішнього і внутрішнього середовища PDF
V. Zadoya
Методичні підходи щодо визначення плати за користування інфраструктурою залізниць PDF
T. N. Blyzniuk
Методологія розрахунку інтегральних показників безпеки за сферами економіки PDF
D. D. Burkaltseva
Особливості обліку основних засобів з податкової точки зору при перехі-дних положеннях на залізничному транспорті PDF
O. P. Pinchuk, I. GH. Nedova