№ 6(22) (2021): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT

Опубліковано: 2021-12-28

Весь випуск

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА, МАТЕМАТИЧНІ І ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИ ЕКОНОМІКИ