№ 11 (2016)

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізнич-ного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2016. – Вип. 11. – 84 с.

Зміст

Статті

Визначення економічної ефективності залізничних екскурсій PDF
U. S. Barash, L. V. Martseniuk
Тенденції розвитку залізничного туризму у західному регіоні україни PDF
V. I. Kopytko, O. V. Orlovska
Еволюція наукових знань про менеджмент економічних проблем пасажирських перевезень PDF
K. N. Razumova
Удосконалення методики оцінки використання інвентарного парку вантажних вагонів ПАТ «Укрзалізниця» PDF
O. Е. Zits
Інноваційні шляхи підвищення ефективності використання автомобільного важковагового транспорту ( на прикладі оранізації сезонних перевезень сільськогосподарських вантажів) PDF
B. Y. Kernychnyi
Аналіз ринку пасажирських залізничних перевезень PDF
T. Charkina
Оцінка потенціалу будівельних підприємств в умовах економічної кризи PDF
V. Bobil, T. Oberemok
Моделювання систем і процесів захисту економічної інформації на транспорті PDF
S. B. Kopytko
Удосконалення обліку витрат в дистанції електропостачання PDF
K. Rogovaya, G. S. Piatygorets
Методичний підхід щодо визначення плати за доступ до інфраструктури залізничного транспорту PDF
T. M. Savitskaya
Пepcпeктивнi нaпpямки poзвитку тpaнcпopтнoї cиcтeми з уpaxувaнням cтpaтeгiчниx пpiopитeтiв нaцioнaльнoї eкoнoмiки PDF
O. M. Kirilenko, M. I. Mishchenko