№ 1 (2011)

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залі-зничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспор-ту». – Вип. 1. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лаза-ряна, 2011. – 136 с.

Зміст

Статті

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО РЕФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ ДЕПОВСЬКОГО РЕМОНТУ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ PDF
Юлія Вадимівна Булгакова, Юрій Савельович Бараш
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ PDF
Володимир Володимирович Бобиль
Обгрунтування оптимального рівня надійності (якості) виробу з позиції виробника PDF (Русский) PDF
Е. В. Бугаева
Визначення ліквідаційної вартості майна PDF
Микола Васильович Гненний, Олег Миколайович Гненний
ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
Олександр Миколайович Гудков
ВИЗНАЧЕННЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
О. Г. Дейнега, А. Ю. Реброва
ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВА АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ PDF
Т. А. Ільницька
ВИПУСК КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ В УКРАЇНІ PDF
С. В. Каламбет, І. М. Міро
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
О. Г. Кірдіна
МЕХАНІЗМИ КОНТРОЛЮ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Н. П. Козенкова, В. М. Тенета
ЕФЕКТИВНЕ РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ – ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ PDF
В. І. Копитко
ОПЕРАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. О. Кравченко
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИЗМУ PDF
В. І. Копитко, А. Лиманскій
РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ДУМКИ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ PDF
М. В. Кийко, І. М. Ломтєва, М. П. Сначов
ЛІНІЙНА РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ ЯК ЗАСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ДИНАМІКИ ВАНТАЖООБОРОТУ ЗАЛІЗНИЦЬ PDF
І. В. Ломинога
ПОСЛІДОВНІСТЬ ТА ЕТАПНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
Л. В. Марценюк
МЕХАНІЧНА РОБОТА ЛОКОМОТИВА ПРИ ПОДОЛАННІ ПІДЙОМУ ШЛЯХУ PDF
Н. Д. Малькевич, Н. Ф. Зенчук, И. Н. Тихомиров
РОЗВИТОК ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ВЕЛИКИХ МІСТ З ПОЗИЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА PDF
Ю. П. Мельянцова
ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИМІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
О. П. Пінчук
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ І ПАРАМЕТРІВ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ З МАЙНОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДРИЄМСТВА PDF
Л. М. Савчук, І. Г. Абердіхіна
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ГАЛУЗІ PDF
В. І. Стрілець, О. Ф. Ялбуган
СТРАТЕГІЧНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ – ОЦІНКА ТА РОЗВИТОК PDF
В. В. Фролов
МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В ПРОЦЕСІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ PDF
О. М. Широкова
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ОБҐРУНТОВАНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
А. В. Шульга, О. О. Матусевич
МІСІЯ ТА СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Н. В. Якименко