№ 2 (2011)

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». – Вип. 2. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лаза-ряна, 2011. – 144 с.

Зміст

Статті

Дослідження витрат на деповський ремонт пасажирських вагонів PDF
Ю. С. Бараш, Л. З. Поврозник
Удосконалення моделі оцінки фінансової стійкості сучасної банківської системи PDF
В. В. Бобиль
Кредитування підприємств транспорту в умовах кризи PDF
В. В. Бобиль, С. В. Лучко
Державне регулювання та механізми реалізації соціально-економічної політики держави PDF
Л. М. Борщ
Обгрунтування оптимального рівня якості виробу з позиції виробника PDF
Е. В. Бугаева
Аналіз існуючого стану вагоноремонтної бази України PDF
Ю. В. Булгакова
Методи прогнозування парку пасажирських вагонів в умовах сучасного ринку PDF
Н. О. Гайдук
Оцінка економічної ефективності створення і функціонування приміської пасажирської компанії PDF
В. О. Задоя
Мотивація праці на залізничному транспорті в умовах його реформування PDF
І. О. Ляшенко, М. П. Сначов
Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в умовах інформаційної глоалізації PDF
Л. Л. Калініченко
Удосконалення механізму підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства залізничного транспорту на основі покращення якості продукції PDF
О. І. Калініченко
Гнучкість інвестиційно-інноваційного потенціалу як комплексна категорія PDF
О. Г. Кірдіна
Життєвий цикл організацій та етапи життєвого циклу виробничих систем PDF
Д. Є. Козенков
Принципи адаптивного планування підприємств в умовах нестабільного економічного середовища PDF
О. О. Кравченко
Фінансові аспекти поліпшення стану основних засобів залізниць України в умовах реформування PDF
І. М. Ломтєва, М. П. Сначов, М. Ф. Стрюковатська
Шляхи підвищення надійності і ефективності роботи вагонного парку напередодні ЄВРО-2012 PDF
І. М. Лучко, В. В. Кассір
Аналіз ринку операторських послуг та перспективи їх розвитку в Україні PDF
Л. В. Марценюк
Оптимізація роботи валютного відділу комерційного банку PDF
О. О. Матусевич
Комплексна система маркетингових досліджень у сфері пасажирських перевезень PDF
Т. С. Мельник, О. В. Христофор
Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів у локомотивному депо PDF
Л. О. Михайлова, Б. О. Шумляєв
Визначення економічної сутності ринку пасажирських автомобільних первезень PDF
О. В. Мороз
Концептуальний підхід до формування приміських пасажирських компаній та поїздів PDF
О. П. Пінчук
Стратегія безпеки транспортних послуг PDF
Є. Н. Тройнікова
Типологія відповідальності альтернатив під час ухвалення рішень PDF
О. Г. Шатохін
Концептульні основи формування та функціонування логістичної системи залізничного транспорту PDF
Н. В. Якименко