№ 3 (2012)

Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту» - Вип. 3. - Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2012. - 110 с

Зміст

Статті

Оптимізація фінансування запасів у структурних підрозділах залізниці PDF
Ю. С. Абакумова
Визначення економічного ефекту від зменшення терміну простою рухомого складу PDF
Ю. С. Бараш, Ю. В. Булгакова, Л. В. Марценюк
Шляхи удосконалення організації оплати праці в системі управлінського обліку на підприємствах залізничного транспорту PDF
Ю. М. Варакута, В. В. Бобиль
Планування обсягів вантажопереробки на залізничному транспорті PDF
Н. А. Галуненко
Реформування залізниць країни на основі функціонально-об'єктної системи управління PDF
Г. Д. Ейтутіс
Організація обліку виробничих запасів, недоліки обліку та шляхи його удосконалення PDF
Г. С. Єрмоленко, Б. О. Шумляєв
Стійке співвідношення між витратами по відновленню працездатності автомобільного рухомого складу і витратами на паливо PDF
Н. Ф. Зеньчук, А. С. Рагач, А. В. Залужна
Методологічні основи дослідження міжнародних економічних відносин у сфері автомобільного транспорту PDF
А. Ф. Зубрицький
Проблеми оплати праці на підприємствах залізничного транспорту україни PDF
Г. С. Колесник
Використання концепції маржинального доходу для управління фінансовими ресурсами залізниці в умовах реформування залізничного транспорту PDF
І. М. Ломтєва, М. П. Сначов
Доцільність швидкісних залізничних пасажирських перевезень і рішення проблем прискорення PDF
О. О. Матусевич
Вплив різних факторів на розвиток міського транспорту PDF
Ю. П. Мельянцова
Сервіс як фактор підвищення конкурентоспроможності залізничних пасажирських перевезень PDF
О. Е. Наумова, О. І. Антонова
Системи та моделі управління запасами підприємства PDF
К. В. Образцова, А. В. Шульга
Недоліки чинного кодексу законів про працю та можливі шляхи їх подолання PDF
К. О. Попченко, Б. О. Шумляєв
Стратегічне управління витратами в системі стратегічного менеджменту підприємства PDF
Н. Г. Прокопенко, А. В. Шульга
Особливості контролю доходів на підприємствах залізничного транспорту PDF
І. І. Сидоренко, В. П. Онищенко, Е. В. Гільдерман
Методика управління витратами на підприємствах залізничного транспорту в умовах реформування галузі PDF
А. К. Томіліна
Основні аспекти аналізу й оцінки рівня витрат PDF
О. А. Топоркова
Теоретико-методологічні основи визначення ефективності діяльності вищого навчального закладу PDF
Н. В. Хворостяна, А. К. Гаращенко
Принципи прогнозної оцінки витрат на ліквідацію наслідків від шкідливого впливу на суспільство та довкілля автомобільного та залізничного транспорту PDF
Т. Ю. Чаркіна, Ю. С. Бараш, І. П. Корженевич