DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i2.16736

Удосконалення моделі оцінки фінансової стійкості сучасної банківської системи

В. В. Бобиль

Анотація


У статті досліджується модель оцінки фінансової стійкості сучасної банківської системи. Пропонується розрахунок інтегрального показника фінансової стійкості, який може використовуватися Національним бан-ком України як важливий інструмент контролю.

Ключові слова


фінансова стійкість, банківська система, заощадження, прибуток, рентабельність

Повний текст:

PDF

Посилання


Houben, A. IMF Working Paper International Capital Markets Department Toward a Framework for Safeguarding Financial Stability [Text] / A. Houben, J. Kakes, G. Schinasi1. – L., 2004. - 47 p.

Організаційно-методичні підходи до запрова-дження в НБУ системи оцінки стійкості фінансової системи [Текст]: інформаційно-аналітичні матеріали / за ред. В. І. Міщенка. – К.: Центр наукових дослі-джень НБУ, 2005. – 97с.

Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків» [Текст] / постанова прав-ління НБУ від 15.03.2004 р. № 104.

IMF Financial Soundness Indicators: Compilation Guide, Washington D.C. USA. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http:// www.bank.gov.ua

Сайт Національного банку України [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: /http:// www.bank.gov.ua.

Хитрова, А. Зарубежные методики оценки финансовой устойчивости коммерческих банков [Электрон. ресурс] / А. Хитрова. - Режим доступу: http://www.ncstu.ru
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2309-821Х (Print), ISSN 2310-2438 (Online)