Інформація про автора

CHARKINA, Т. Yu., доцент каф. «Економіка та менеджмент», Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, ул. Лазаряна, 2