Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT PROBLEMS OF THE TRANSITION OF UKRAINIAN ENTERPRISES TO INTERNATIONAL ACCOUNTING AND REPORTING STANDARDS Анотація
O. SHPYRKO
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT PSYCHOLOGICAL PROVISION OF PROFESSIONAL HEALTH OF SPECIALISTS OF ECONOMIC SPHERE Анотація   PDF (English)
L. GOLOVKOVA, A. SHEVIAKOV, A. GOLOVKOVA
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT PSYCHOLOGICAL PROVISION OF PROFESSIONAL PSYCHOLOGICAL PROVISION OF PROFESSIONAL HEALTH OF SPECIALISTS OF ECONOMIC SPHEREOF SPECIALISTS OF ECONOMIC SPHERE Анотація
L. GOLOVKOVA
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЛИННОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
М. БЕЛОПОЛЬСЬКИЙ, Л. ЖИЛІНСЬКА, О. ТАРАСЕВИЧ
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ІНСТИТУЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА Анотація   PDF
В. ОСЕЦЬКИЙ, В. ПЕТРЕНКО
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація   PDF
A. I. TSYMBAL
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT АВТОТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НА ЗАСАДАХ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І СЕРТИФІКАЦІЇ Анотація   PDF
V. V. DIATLOVA, B. V. DZІUBA
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ Анотація
А. БЄЛОВА, Н. НОВАЛЬСЬКА, О. ОРЛОВСЬКА
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ Анотація
А. БЄЛОВА, Н. НОВАЛЬСЬКА, О. ОРЛОВСЬКА
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ Анотація
А. БЄЛОВА, Н. НОВАЛЬСЬКА, О. ОРЛОВСЬКА
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ Анотація
А. БЄЛОВА, Н. НОВАЛЬСЬКА, О. ОРЛОВСЬКА
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ Анотація
А. БЄЛОВА, Н. НОВАЛЬСЬКА, О. ОРЛОВСЬКА
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ Анотація
А. БЄЛОВА, Н. НОВАЛЬСЬКА, О. ОРЛОВСЬКА
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
А. БЄЛОВА, Н. НОВАЛЬСЬКА, О. ОРЛОВСЬКА
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ ЯК ЗАСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
T. O. MELIKHOVA
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація   PDF
О. УСИКОВА
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT БУЛІНГ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД Анотація   PDF
В. МАР’ЯНОВСЬКА
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ДЕКОМПОЗИЦІЯ ЗМІН НАДЛИШКОВОЇ ДОХОДНОСТІ ФОНДОВОГО ІНДЕКСУ ПФТС: ВИЗНАЧЕННЯ КАНАЛІВ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ Анотація   PDF (Русский)
R. A. PAVLOV, T. S. PAVLOVA, O. V. LEVKOVICH
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ДИСПРОПОРЦІЇ ТА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РЕГІОНІВ Анотація   PDF
А. ДВІГУН
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ЕВОЛЮЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗМІН У КОНТЕКСТІ ЦИФРОВОЇ ТА ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
L. G. KVASNІІ, L. V. TSUBOV, O. YA. SHCHERBAN
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ Анотація   PDF
С. ЧИМШИТ, І. ГРАБОВСЬКИЙ, М. ПРИЛЄПОВА
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT МОТИВАЦІЙНІ ФАКТОРИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
L. D. HARMIDER, L. A. GONCHAR
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT НАЦІОНАЛЬНИЙ БРЕНД ЯК ІНДИКАТОР СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
N. V. HRYNOKH
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ: НОРМАТИВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
V. V. BOBYL, O. A. TOPORKOVA
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОДАЖІВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ Анотація   PDF
Z. S. KAIRA, O. P. VASCHENKO, V. N. SHAMSHYN
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ ПРОФСПІЛОК З ПОЛІТИКАМИ, ЯК ВЕКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬСТВОМ Анотація   PDF
Б. АНДРУШКІВ, Н. КИРИЧ Н., О. ПОГАЙДАК
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МОНАКО Анотація   PDF
S М SEMENOVA, О М SHPYRKO
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКОГО ПОРТУ Анотація   PDF
Ю. ШМАТОК
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ПІДХОДИ ТА ФУНКЦІЇ ДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЦІ В СФЕРІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ Анотація   PDF
O. O. MATUSEVICH, Т. Yu. CHARKINA, L. D. HALUSHKO
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ Анотація   PDF
V. DMYTRUK
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СОЦІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
L. S. HOLOVKOVA, A. V. SHEVIAKOV, A. E. HOLOVKOVA
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT СТАН І НАПРЯМОК РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ Анотація   PDF
В. БАЙГУШЕВ
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT СТАН І НАПРЯМОК РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ Анотація
В. БАЙГУШЕВ
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ТАМОЖЕННО-ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА ВО ВРЕМЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Анотація   PDF (Русский)
ВУГАР ИСМАИЛ ОГЛЫ АЛИЕВ
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ТЕНДЕНЦІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ПРОМИСЛОВІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В. КУЛІШ
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ТРАНСФОРМАЦІЯ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ТА СТРАХОВИХ ПОСЛУГ Анотація   PDF
Ю. КЛАПКІВ, О. МЕЛИХ
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ФЕЙКИ, ЧУТКИ ТА ПЛІТКИ ЯК ЗАСІБ СУСПІЛЬНОЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ І ПОСЛАБЛЕННЯ БЕЗПЕКОВОЇ КОМПОНЕНТИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВОЮ Анотація   PDF
B ANDRUSHKIV, O VIVCHAR, О POHAIDAK
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ФОРМАЛІЗАЦІЯ ТИПОВИХ ОЗНАК СТОРІНОК СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ Анотація   PDF
В. ДАНІЧ, С. ШЕВЧЕНКО
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ТОТАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ Анотація   PDF
L. DYACHENKO
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ФОРМУВАННЯ ДАТАСЕТУ ТА ВИБІР ПАРАМЕТРІВ ДЛЯ ПОБУДОВИ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ КЛАСИФІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ Анотація   PDF
L. M. DEBUNOV, A. G. YAKOVENKO
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ РЕГІОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ Анотація
П. КОРЕНЮК, Я. КЛІСІНЬСЬКІ, Л. КОРЕНЮК
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ РЕГІОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ Анотація
П. КОРЕНЮК, Я. КЛІСІНЬСЬКІ, Л. КОРЕНЮК
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ РЕГІОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ Анотація
П. КОРЕНЮК, Я. КЛІСІНЬСЬКІ, Л. КОРЕНЮК
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ РЕГІОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ Анотація
П. КОРЕНЮК, Я. КЛІСІНЬСЬКІ, Л. КОРЕНЮК
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ РЕГІОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
П. КОРЕНЮК, Я. КЛІСІНЬСЬКІ, Л. КОРЕНЮК
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АПАРАТУ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Анотація   PDF
O. VIVCHAR
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ЦІЛІСНЕ УПРАВЛІННЯ СПОЖИВЧОЮ ЦІННІСТЮ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ: ПРАКТИКА ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ Анотація   PDF
O. V. BAKALINSKIY, T. S. MELNYK
 
1 - 47 з 47 результатів