Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT PROBLEMS OF THE TRANSITION OF UKRAINIAN ENTERPRISES TO INTERNATIONAL ACCOUNTING AND REPORTING STANDARDS Анотація
O. SHPYRKO
 
№ 3(19) (2020): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT A STUDY OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN MANUFACTURING INDUSTRIES IN THE ROYAL KINGDOM OF BHUTAN Анотація   193-197 PDF (English)
PARIMAL CHANDRA BISWAS, DILIP KUMAR CHAKRABORTY
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ANALYTICAL ASSESSMENT OF THE EXPEDIENCY OF THE INVESTMENT PROJECTS FOR ENTERPRISES Анотація   PDF
О. USYKOVA
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT PSYCHOLOGICAL PROVISION OF PROFESSIONAL HEALTH OF SPECIALISTS OF ECONOMIC SPHERE Анотація   PDF (English)
L. GOLOVKOVA, A. SHEVIAKOV, A. GOLOVKOVA
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT PSYCHOLOGICAL PROVISION OF PROFESSIONAL PSYCHOLOGICAL PROVISION OF PROFESSIONAL HEALTH OF SPECIALISTS OF ECONOMIC SPHEREOF SPECIALISTS OF ECONOMIC SPHERE Анотація
L. GOLOVKOVA
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЛИННОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
N. BELOPOLSKY, L. ZHYLINSKA, E. TARASEVICH
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ІНСТИТУЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА Анотація   PDF
V. OSETSKI, V. PETRENKO
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація   PDF
A. I. TSYMBAL
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT АВТОТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НА ЗАСАДАХ СТАНДАРТИЗАЦІЇ І СЕРТИФІКАЦІЇ Анотація   PDF
V. V. DIATLOVA, B. V. DZІUBA
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ Анотація
А. БЄЛОВА, Н. НОВАЛЬСЬКА, О. ОРЛОВСЬКА
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ Анотація
А. БЄЛОВА, Н. НОВАЛЬСЬКА, О. ОРЛОВСЬКА
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ Анотація
А. БЄЛОВА, Н. НОВАЛЬСЬКА, О. ОРЛОВСЬКА
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ Анотація
А. БЄЛОВА, Н. НОВАЛЬСЬКА, О. ОРЛОВСЬКА
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ Анотація
А. БЄЛОВА, Н. НОВАЛЬСЬКА, О. ОРЛОВСЬКА
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ Анотація
А. БЄЛОВА, Н. НОВАЛЬСЬКА, О. ОРЛОВСЬКА
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
А. BIELOVA, N. NOVALSKA, A. ORLOVSKA
 
№ 3(19) (2020): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT АНАЛІЗ ТА ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація   120-125 PDF
I. I. RECUN, Y. S. TRUBAI
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ ЯК ЗАСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
T. O. MELIKHOVA
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT БУЛІНГ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД Анотація   PDF
V. MARIANOVSKA
 
№ 3(19) (2020): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ Анотація   21-32 PDF
OLEKSANDRA KONONOVA
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ДЕКОМПОЗИЦІЯ ЗМІН НАДЛИШКОВОЇ ДОХОДНОСТІ ФОНДОВОГО ІНДЕКСУ ПФТС: ВИЗНАЧЕННЯ КАНАЛІВ ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ Анотація   PDF (Русский)
R. A. PAVLOV, T. S. PAVLOVA, O. V. LEVKOVICH
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ДИСПРОПОРЦІЇ ТА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РЕГІОНІВ Анотація   PDF
А. DVIGUN
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ЕВОЛЮЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗМІН У КОНТЕКСТІ ЦИФРОВОЇ ТА ПОВЕДІНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
L. G. KVASNІІ, L. V. TSUBOV, O. YA. SHCHERBAN
 
№ 3(19) (2020): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ВИМУШЕНОЇ МІГРАЦІЇ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД, УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ Анотація   48-65 PDF
V. V. BONDARCHUK, K. V. SHYMANSKA
 
№ 3(19) (2020): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   189-192 PDF
SVETLANA CHELOVAN
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ Анотація   PDF
S. CHIMSHIT, Y. HRABOVSKYI, M. PRYLIEPOVA
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT МОТИВАЦІЙНІ ФАКТОРИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
L. D. HARMIDER, L. A. GONCHAR
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT НАЦІОНАЛЬНИЙ БРЕНД ЯК ІНДИКАТОР СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
N. V. HRYNOKH
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ: НОРМАТИВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
V. V. BOBYL, O. A. TOPORKOVA
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОДАЖІВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ Анотація   PDF
Z. S. KAIRA, O. P. VASCHENKO, V. N. SHAMSHYN
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ ПРОФСПІЛОК З ПОЛІТИКАМИ, ЯК ВЕКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬСТВОМ Анотація   PDF
B. ANDRUSHKIV, N. KYRYCH, О. POGAYDAK
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МОНАКО Анотація   PDF
S М SEMENOVA, О М SHPYRKO
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ОЦІНЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКОГО ПОРТУ Анотація   PDF
Yu V SHMATOK
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ПІДХОДИ ТА ФУНКЦІЇ ДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЦІ В СФЕРІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ Анотація   PDF
O. O. MATUSEVICH, Т. Yu. CHARKINA, L. D. HALUSHKO
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ РЕПУТАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ Анотація   PDF
V. DMYTRUK
 
№ 3(19) (2020): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ПОВЕДІНКОВІ МЕХАНІЗМИ ГІБРІДНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВІЙНИ В НАДІНДУСТРІАЛЬНУ ЕПОХУ РОЗВИТКУ СВІТУ Анотація   206-212 PDF
A. SHEVIAKOV, K. HANNOUF
 
№ 3(19) (2020): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА РЕГІОНІВ Анотація   147-155 PDF
NADIIA BAKHUR
 
№ 3(19) (2020): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ПРИКЛАДНИЙ ХАРАКТЕР ОСОБЛИВОСТЕЙ ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ ІНКЛЮЗИВНОГО ТИПУ Анотація   137-146 PDF
S. SIDORUK, L. MATVIYCHUK, M. LIPKIY
 
№ 3(19) (2020): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація   198-205 PDF
O. K. BAIRACHNA
 
№ 1(17) (2019): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СОЦІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
L. S. HOLOVKOVA, A. V. SHEVIAKOV, A. E. HOLOVKOVA
 
№ 3(19) (2020): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT РЕФОРМА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИК ЗМІЦНЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Анотація   79-86 PDF
ALLA DVIHUN
 
№ 3(19) (2020): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ К.Е.Н., ДОЦЕНТА ЮХНОВСЬКОЇ ЮЛІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ «ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ» Анотація   243-244 PDF
ANATOLIY TKACH
 
№ 3(19) (2020): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT РОЗВИТОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ: ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА Анотація   7-20 PDF
V. DMYTRUK, L. DYACHENKO, N. HRYNOKH
 
№ 3(19) (2020): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT РОЛЬ І ВПЛИВ ДЕРЖАВНИХ ВАЖЕЛІВ УПРАВЛІННЯ НА СФЕРУ ВІДПОЧИНКУ НАСЕЛЕННЯ В КРИЗОВІЙ СИТУАЦІЇ Анотація   33-47 PDF
YULIIA BONDARENKO, ІHOR KULYNIAK, MARYANA GVOZD
 
№ 3(19) (2020): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT САНАЦІЯ БАЛАНСУ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   164-176 PDF
S. SEMENOVA
 
№ 3(19) (2020): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В МАРКЕТИНГО-ЛОГИСТИЧЕСКОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ Анотація   87-98 PDF (Русский)
IVAN AKSONOV
 
№ 3(19) (2020): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ Анотація   221-232 PDF
VALERII L. OSETSKYI, NATALIIA M. KRAUS, KATERYNA M. KRAUS, DIANA V. OSETSKA
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT СТАН І НАПРЯМОК РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ Анотація   PDF
V. V. BAIGUSHEV
 
№ 2 (18) (2019) REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT СТАН І НАПРЯМОК РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ Анотація
В. БАЙГУШЕВ
 
№ 3(19) (2020): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК АСОЦІАЦІЇ "УКРАВТОПРОМ" В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РИНКУ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ УКРАЇНИ Анотація   109-119 PDF
L. S. GOLOVKOVA, V. V. BAIGUSHEV
 
1 - 50 з 71 результатів 1 2 > >>