Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2011) Обгрунтування оптимального рівня надійності (якості) виробу з позиції виробника Анотація   PDF (Русский)   PDF
Е. В. Бугаева
 
№ 2 (2011) Обгрунтування оптимального рівня якості виробу з позиції виробника Анотація   PDF
Е. В. Бугаева
 
№ 1 (2011) ОПЕРАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
О. О. Кравченко
 
№ 13 (2017) ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
N. P. SNACHEV, I. N. LOMTEVA, A. E. BENKOVYCH
 
№ 2 (2011) Оптимізація роботи валютного відділу комерційного банку Анотація   PDF
О. О. Матусевич
 
№ 3 (2012) Оптимізація фінансування запасів у структурних підрозділах залізниці Анотація   PDF
Ю. С. Абакумова
 
№ 8 (2014): Проблеми економіки транспорту Організаційно-економічні основи планування відтворення основних фондів колійного господарства Анотація   PDF
M. P. Sighnajevsjka, T. V. Polishko
 
№ 6 (2013) Організація внутрішньогосподарського контролю запасів на підприємствах залізничного транспорту в сучасних умовах господарювання Анотація   PDF
V. V. Bobyl, D. V. Kalashnyuk
 
№ 5 (2013) Організація документального контролю основних засобів на залізнич-ному транспорті Анотація   PDF
O. A. Toporkova, L. F. Yatsko
 
№ 1 (2011) ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
В. І. Стрілець, О. Ф. Ялбуган
 
№ 4 (2012) ОРГАНІЗАЦІЯ МОБІЛЬНИХ КОМПАКТНИХ ПАРКІНГІВ, СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ В УМОВАХ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (АСПЕКТИ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ) Анотація   PDF
B. Andrushkiw, O. Pohaydak, N. Kyrych, B. Kernychnyy
 
№ 3 (2012) Організація обліку виробничих запасів, недоліки обліку та шляхи його удосконалення Анотація   PDF
Г. С. Єрмоленко, Б. О. Шумляєв
 
№ 3 (2012) Основні аспекти аналізу й оцінки рівня витрат Анотація   PDF
О. А. Топоркова
 
№ 10 (2015) Основні напрями оцінки економічної стійкості ДП «Придніпровська залізниця» Анотація   PDF
I. I. REKUN
 
№ 13 (2017) ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» НА ПРИКЛАДІ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО Анотація   PDF
N. O. BOZHOK, M. V. POLTAVETS, S. A. KOSHMAN
 
№ 3 (2012) Особливості контролю доходів на підприємствах залізничного транспорту Анотація   PDF
І. І. Сидоренко, В. П. Онищенко, Е. В. Гільдерман
 
№ 6 (2013) Особливості обліку основних засобів з податкової точки зору при перехі-дних положеннях на залізничному транспорті Анотація   PDF
O. P. Pinchuk, I. GH. Nedova
 
№ 10 (2015) Особливості оподаткування прибутку залізниці в умовах акціонування Анотація   PDF
G. S. PIATYGORETS
 
№ 5 (2013) Особливості розвитку світової економіки в умовах глобалізації Анотація   PDF
L. Shilo, I. Zakharenko, Yu. Kasian
 
№ 13 (2017) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА У ГАЛУЗІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Анотація   PDF
I. N. LOMTEVA, K. P. SYNYTSIA, N. P. SNACHOV
 
№ 9 (2015) Особливості фінансування діяльності залізниці в умовах акціонування Анотація   PDF
M. P. Snachov, I. M. Lomtieva, I. O. Rohozhyna, L. V. Dehaltseva, H. M. Frunza
 
№ 2 (2011) Оцінка економічної ефективності створення і функціонування приміської пасажирської компанії Анотація   PDF
В. О. Задоя
 
№ 11 (2016) Оцінка потенціалу будівельних підприємств в умовах економічної кризи Анотація   PDF
V. Bobil, T. Oberemok
 
№ 1 (2011) ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ Анотація   PDF
Володимир Володимирович Бобиль
 
№ 11 (2016) Пepcпeктивнi нaпpямки poзвитку тpaнcпopтнoї cиcтeми з уpaxувaнням cтpaтeгiчниx пpiopитeтiв нaцioнaльнoї eкoнoмiки Анотація   PDF
O. M. Kirilenko, M. I. Mishchenko
 
№ 1 (2011) ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ І ПАРАМЕТРІВ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ З МАЙНОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДРИЄМСТВА Анотація   PDF
Л. М. Савчук, І. Г. Абердіхіна
 
№ 8 (2014): Проблеми економіки транспорту Перспективи розвитку взаємодії укрзалізниці і регіональних державних суб'єктів управління Анотація   PDF
V. Zadoya
 
№ 1 (2011) ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ Анотація   PDF
Олександр Миколайович Гудков
 
№ 3 (2012) Планування обсягів вантажопереробки на залізничному транспорті Анотація   PDF
Н. А. Галуненко
 
№ 1 (2011) ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИМІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ Анотація   PDF
О. П. Пінчук
 
№ 1 (2011) ПОСЛІДОВНІСТЬ ТА ЕТАПНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ Анотація   PDF
Л. В. Марценюк
 
№ 2 (2011) Принципи адаптивного планування підприємств в умовах нестабільного економічного середовища Анотація   PDF
О. О. Кравченко
 
№ 3 (2012) Принципи прогнозної оцінки витрат на ліквідацію наслідків від шкідливого впливу на суспільство та довкілля автомобільного та залізничного транспорту Анотація   PDF
Т. Ю. Чаркіна, Ю. С. Бараш, І. П. Корженевич
 
№ 10 (2015) Принципи формування інфраструктурної складової для побудови пасажирських залізничних тарифів Анотація   PDF
T. Yu. CHARKINA
 
№ 10 (2015) Проблеми впровадження міжнародних і регіональних стандартів менеджменту якості на підприємствах залізничного транспорту Анотація   PDF
V. V. ZHELEZNYAK, C. Y. KIRZHA
 
№ 5 (2013) Проблеми демографічної ситуації в україні на початку ххі сторіччя з урахуванням перспективи демографічного стану на період до 2050 року Анотація   PDF
T. V. Teslenko
 
№ 4 (2012) ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ Анотація   PDF
A. A. Nechay, V. V. Kassіr
 
№ 9 (2015) Проблеми оновлення тягового рухомого складу та оцінка ефективності інвестиційних проектів у локомотивному господарстві Анотація   PDF
O. M. Hnennyi, A. V. Vyshniakova
 
№ 3 (2012) Проблеми оплати праці на підприємствах залізничного транспорту україни Анотація   PDF
Г. С. Колесник
 
№ 1 (2011) ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВА АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ Анотація   PDF
Т. А. Ільницька
 
№ 5 (2013) Продуктивність праці: способи оцінки та вимірювання Анотація   PDF
V. I. Dzuiba
 
№ 12 (2016) Реінжиніринг бізнес-процесів у розвитку залізничного туризму в Україні Анотація   PDF
L. Golovkova, L. Dyachenko
 
№ 4 (2012) РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Yu. V. Bilytsya, A. V. Shulga
 
№ 3 (2012) Реформування залізниць країни на основі функціонально-об'єктної системи управління Анотація   PDF
Г. Д. Ейтутіс
 
№ 12 (2016) Реформування залізничного транспорту в контексті реалізації структурних реформ у галузі Анотація   PDF
H. Omelchak
 
№ 12 (2016) Реформування залізничного транспорту: досвід країн ЄС Анотація   PDF
L. M. Lyubokhynets
 
№ 10 (2015) Розвиток інтерактивного маркетингу як основа удосконалення процесу надання сервісної послуги Анотація   PDF (Русский)
T. S. MELNYK, O. V. KHRISTOFOR
 
№ 2 (2011) Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в умовах інформаційної глоалізації Анотація   PDF
Л. Л. Калініченко
 
№ 8 (2014): Проблеми економіки транспорту Розвиток залізничного туризму в Україні Анотація   PDF
YU. S. Barash, А. О. Kravchenko, О. S. Yasnetsov
 
№ 1 (2011) РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ДУМКИ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ Анотація   PDF
М. В. Кийко, І. М. Ломтєва, М. П. Сначов
 
101 - 150 з 209 результатів << < 1 2 3 4 5 > >>