Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 6 (2013) Методологія розрахунку інтегральних показників безпеки за сферами економіки Анотація   PDF
D. D. Burkaltseva
 
№ 1 (2011) МЕХАНІЗМИ КОНТРОЛЮ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Н. П. Козенкова, В. М. Тенета
 
№ 15 (2018) Механізми підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств як основа фінансової стабільності об’єднаної територіальної громади Анотація   PDF
S. Spivak
 
№ 1 (2011) МЕХАНІЧНА РОБОТА ЛОКОМОТИВА ПРИ ПОДОЛАННІ ПІДЙОМУ ШЛЯХУ Анотація   PDF
Н. Д. Малькевич, Н. Ф. Зенчук, И. Н. Тихомиров
 
№ 1 (2011) МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В ПРОЦЕСІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ Анотація   PDF
О. М. Широкова
 
№ 13 (2017) МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТУ Анотація   PDF
I. V. BEREZA
 
№ 4 (2012) МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
R. Sokolska, V. Zelikman
 
№ 11 (2016) Моделювання систем і процесів захисту економічної інформації на транспорті Анотація   PDF
S. B. Kopytko
 
№ 10 (2015) Можливі моделі реформування залізничного транспорту України Анотація   PDF
O. P. PINCHUK
 
№ 2 (2011) Мотивація праці на залізничному транспорті в умовах його реформування Анотація   PDF
І. О. Ляшенко, М. П. Сначов
 
№ 14 (2017) Напрями забезпечення стабільного функціонування транспортної логістичної системи на залізничному транспорті України Анотація   PDF
V. I. Kopytko, Yu. O. Sakson
 
№ 5 (2013) Напрямки впровадження швидкісних пасажирських перевезень в Україні Анотація   PDF
N. A. Bozhok
 
№ 15 (2018) Напрямки розвитку транспортно-логістичного співробітництва України з ЄС Анотація   PDF
V. Kopytko, O. Kopytko
 
№ 3 (2012) Недоліки чинного кодексу законів про працю та можливі шляхи їх подолання Анотація   PDF
К. О. Попченко, Б. О. Шумляєв
 
№ 9 (2015) Необхідність визначення шляхів оптимізації витрат на залізничному транспорті в умовах реформування Анотація   PDF
G. S. Piatygorets, Y. K. Pylypenko
 
№ 12 (2016) Нечіткі економіко-математичні моделі планування процесів експлуата-ції класів виробничо-технічних систем Анотація   PDF
O. Pshinko, V. Skalozub
 
№ 10 (2015) Нові підходи щодо оцінювання ефективного функціонування пасажирських перевезень в далекому сполученні Анотація   PDF
I. M. AKSENOV, K. N. RAZUMOVA
 
№ 4 (2012) НОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ЗАЛІЗНИЦІ Анотація   PDF
N. P. Snachov, Yu. S. Abakumova
 
№ 1 (2011) Обгрунтування оптимального рівня надійності (якості) виробу з позиції виробника Анотація   PDF (Русский)   PDF
Е. В. Бугаева
 
№ 2 (2011) Обгрунтування оптимального рівня якості виробу з позиції виробника Анотація   PDF
Е. В. Бугаева
 
№ 1 (2011) ОПЕРАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР СТАЛОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
О. О. Кравченко
 
№ 13 (2017) ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
N. P. SNACHEV, I. N. LOMTEVA, A. E. BENKOVYCH
 
№ 2 (2011) Оптимізація роботи валютного відділу комерційного банку Анотація   PDF
О. О. Матусевич
 
№ 14 (2017) Оптимізація структури капіталу як фактор підвищення фінансової стійкості страхової компанії Анотація   PDF
V. V. Zheleznyak, А. V. Kharchenko, I. A. Skovrin
 
№ 3 (2012) Оптимізація фінансування запасів у структурних підрозділах залізниці Анотація   PDF
Ю. С. Абакумова
 
№ 8 (2014): Проблеми економіки транспорту Організаційно-економічні основи планування відтворення основних фондів колійного господарства Анотація   PDF
M. P. Sighnajevsjka, T. V. Polishko
 
№ 6 (2013) Організація внутрішньогосподарського контролю запасів на підприємствах залізничного транспорту в сучасних умовах господарювання Анотація   PDF
V. V. Bobyl, D. V. Kalashnyuk
 
№ 5 (2013) Організація документального контролю основних засобів на залізнич-ному транспорті Анотація   PDF
O. A. Toporkova, L. F. Yatsko
 
№ 1 (2011) ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
В. І. Стрілець, О. Ф. Ялбуган
 
№ 4 (2012) ОРГАНІЗАЦІЯ МОБІЛЬНИХ КОМПАКТНИХ ПАРКІНГІВ, СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РОЗВИТКУ В УМОВАХ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА (АСПЕКТИ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ) Анотація   PDF
B. Andrushkiw, O. Pohaydak, N. Kyrych, B. Kernychnyy
 
№ 3 (2012) Організація обліку виробничих запасів, недоліки обліку та шляхи його удосконалення Анотація   PDF
Г. С. Єрмоленко, Б. О. Шумляєв
 
№ 3 (2012) Основні аспекти аналізу й оцінки рівня витрат Анотація   PDF
О. А. Топоркова
 
№ 10 (2015) Основні напрями оцінки економічної стійкості ДП «Придніпровська залізниця» Анотація   PDF
I. I. REKUN
 
№ 13 (2017) ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» НА ПРИКЛАДІ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО Анотація   PDF
N. O. BOZHOK, M. V. POLTAVETS, S. A. KOSHMAN
 
№ 3 (2012) Особливості контролю доходів на підприємствах залізничного транспорту Анотація   PDF
І. І. Сидоренко, В. П. Онищенко, Е. В. Гільдерман
 
№ 6 (2013) Особливості обліку основних засобів з податкової точки зору при перехі-дних положеннях на залізничному транспорті Анотація   PDF
O. P. Pinchuk, I. GH. Nedova
 
№ 10 (2015) Особливості оподаткування прибутку залізниці в умовах акціонування Анотація   PDF
G. S. PIATYGORETS
 
№ 14 (2017) Особливості проведення аудиту на сільськогосподарських підприємствах Анотація   PDF
Anna Sergeyevna Pyatigorets, Olha Sergeyevna Koptsiukh
 
№ 5 (2013) Особливості розвитку світової економіки в умовах глобалізації Анотація   PDF
L. Shilo, I. Zakharenko, Yu. Kasian
 
№ 13 (2017) ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА У ГАЛУЗІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Анотація   PDF
I. N. LOMTEVA, K. P. SYNYTSIA, N. P. SNACHOV
 
№ 9 (2015) Особливості фінансування діяльності залізниці в умовах акціонування Анотація   PDF
M. P. Snachov, I. M. Lomtieva, I. O. Rohozhyna, L. V. Dehaltseva, H. M. Frunza
 
№ 2 (2011) Оцінка економічної ефективності створення і функціонування приміської пасажирської компанії Анотація   PDF
В. О. Задоя
 
№ 11 (2016) Оцінка потенціалу будівельних підприємств в умовах економічної кризи Анотація   PDF
V. Bobil, T. Oberemok
 
№ 1 (2011) ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ Анотація   PDF
Володимир Володимирович Бобиль
 
№ 11 (2016) Пepcпeктивнi нaпpямки poзвитку тpaнcпopтнoї cиcтeми з уpaxувaнням cтpaтeгiчниx пpiopитeтiв нaцioнaльнoї eкoнoмiки Анотація   PDF
O. M. Kirilenko, M. I. Mishchenko
 
№ 1 (2011) ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ І ПАРАМЕТРІВ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ З МАЙНОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДРИЄМСТВА Анотація   PDF
Л. М. Савчук, І. Г. Абердіхіна
 
№ 8 (2014): Проблеми економіки транспорту Перспективи розвитку взаємодії укрзалізниці і регіональних державних суб'єктів управління Анотація   PDF
V. Zadoya
 
№ 1 (2011) ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ Анотація   PDF
Олександр Миколайович Гудков
 
№ 3 (2012) Планування обсягів вантажопереробки на залізничному транспорті Анотація   PDF
Н. А. Галуненко
 
№ 1 (2011) ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИМІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ Анотація   PDF
О. П. Пінчук
 
101 - 150 з 232 результатів << < 1 2 3 4 5 > >>