Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2011) ПОСЛІДОВНІСТЬ ТА ЕТАПНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ Анотація   PDF
Л. В. Марценюк
 
№ 2 (2011) Принципи адаптивного планування підприємств в умовах нестабільного економічного середовища Анотація   PDF
О. О. Кравченко
 
№ 3 (2012) Принципи прогнозної оцінки витрат на ліквідацію наслідків від шкідливого впливу на суспільство та довкілля автомобільного та залізничного транспорту Анотація   PDF
Т. Ю. Чаркіна, Ю. С. Бараш, І. П. Корженевич
 
№ 10 (2015) Принципи формування інфраструктурної складової для побудови пасажирських залізничних тарифів Анотація   PDF
T. Yu. CHARKINA
 
№ 10 (2015) Проблеми впровадження міжнародних і регіональних стандартів менеджменту якості на підприємствах залізничного транспорту Анотація   PDF
V. V. ZHELEZNYAK, C. Y. KIRZHA
 
№ 5 (2013) Проблеми демографічної ситуації в україні на початку ххі сторіччя з урахуванням перспективи демографічного стану на період до 2050 року Анотація   PDF
T. V. Teslenko
 
№ 4 (2012) ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ Анотація   PDF
A. A. Nechay, V. V. Kassіr
 
№ 9 (2015) Проблеми оновлення тягового рухомого складу та оцінка ефективності інвестиційних проектів у локомотивному господарстві Анотація   PDF
O. M. Hnennyi, A. V. Vyshniakova
 
№ 3 (2012) Проблеми оплати праці на підприємствах залізничного транспорту україни Анотація   PDF
Г. С. Колесник
 
№ 1 (2011) ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВА АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ Анотація   PDF
Т. А. Ільницька
 
№ 5 (2013) Продуктивність праці: способи оцінки та вимірювання Анотація   PDF
V. I. Dzuiba
 
№ 12 (2016) Реінжиніринг бізнес-процесів у розвитку залізничного туризму в Україні Анотація   PDF
L. Golovkova, L. Dyachenko
 
№ 4 (2012) РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Yu. V. Bilytsya, A. V. Shulga
 
№ 3 (2012) Реформування залізниць країни на основі функціонально-об'єктної системи управління Анотація   PDF
Г. Д. Ейтутіс
 
№ 12 (2016) Реформування залізничного транспорту в контексті реалізації структурних реформ у галузі Анотація   PDF
H. Omelchak
 
№ 12 (2016) Реформування залізничного транспорту: досвід країн ЄС Анотація   PDF
L. M. Lyubokhynets
 
№ 10 (2015) Розвиток інтерактивного маркетингу як основа удосконалення процесу надання сервісної послуги Анотація   PDF (Русский)
T. S. MELNYK, O. V. KHRISTOFOR
 
№ 2 (2011) Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в умовах інформаційної глоалізації Анотація   PDF
Л. Л. Калініченко
 
№ 8 (2014): Проблеми економіки транспорту Розвиток залізничного туризму в Україні Анотація   PDF
YU. S. Barash, А. О. Kravchenko, О. S. Yasnetsov
 
№ 1 (2011) РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ДУМКИ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ Анотація   PDF
М. В. Кийко, І. М. Ломтєва, М. П. Сначов
 
№ 1 (2011) РОЗВИТОК ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ВЕЛИКИХ МІСТ З ПОЗИЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Ю. П. Мельянцова
 
№ 4 (2012) РОЗВИТОК ТРУДОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ КОРПОРАТИЗАЦІЇ Анотація   PDF
L. S. Golovkova
 
№ 6 (2013) Розробка елементів управління ринковим ризиком у банках Анотація   PDF
V. V. Bobyl
 
№ 12 (2016) Розробка та обчислення тарифів портових робіт і послуг Анотація   PDF
N. Yarоvаya, О. Vоrkunova, N. Ryabоvоlenko
 
№ 4 (2012) РОЛЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Yu. S. Barash
 
№ 10 (2015) Роль маркетингу в підвищенні конкурентоспроможності вантажних залізничних перевезень Анотація   PDF
L. A. SHILO, I. L. DOBROVOLSKAIA, A. S. PIATIGORETC
 
№ 3 (2012) Сервіс як фактор підвищення конкурентоспроможності залізничних пасажирських перевезень Анотація   PDF
О. Е. Наумова, О. І. Антонова
 
№ 9 (2015) Система матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту Анотація   PDF (Русский)
L. A. Shilo, O. M. Tymoshchenko
 
№ 12 (2016) Система принципів ціноутворення в умовах реформування залізничного транспорту Анотація   PDF
T. M. Savitskaya
 
№ 3 (2012) Системи та моделі управління запасами підприємства Анотація   PDF
К. В. Образцова, А. В. Шульга
 
№ 5 (2013) Системний аналіз та соціальна інженерія як методи проектування освіт-нього простору Анотація   PDF
T. V. Tkach
 
№ 8 (2014): Проблеми економіки транспорту Системний підхід до оцінки внутрішнього потенціалу і конкурентоспроможності залізничного транспорту як основа створення збалансованої системи показників Анотація   PDF
O. V. Khristofor
 
№ 5 (2013) Соціальний розвиток персоналу транспортних підприємств Анотація   PDF
V. V. Vertel
 
№ 4 (2012) СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ ЯК ПРОВІДНА ДЕТЕРМІНАНТА В ССВЗТ Анотація   PDF
L. V. Shkulipa
 
№ 3 (2012) Стійке співвідношення між витратами по відновленню працездатності автомобільного рухомого складу і витратами на паливо Анотація   PDF
Н. Ф. Зеньчук, А. С. Рагач, А. В. Залужна
 
№ 8 (2014): Проблеми економіки транспорту Стан і проблеми конкурентоспроможності підприємств України в умовах невизначенності зовнішнього середовища Анотація   PDF
G. V. Omelchak
 
№ 9 (2015) Стан сучасної системи забезпечення якості перевізного процесу залізниць Анотація   PDF
V. V. Kassir, I. V. Barvinenko
 
№ 15 (2018) Стратегічні напрями розвитку транспортної сфери країни в контексті Євргоінтеграції Анотація   PDF
А. Golovkova, V. Bartko, A. Yakymova
 
№ 9 (2015) Стратегічні напрямки розвитку інноваційного потенціалу ПАТ «Укрзалізниця» Анотація   PDF
G. V. Omelchak
 
№ 3 (2012) Стратегічне управління витратами в системі стратегічного менеджменту підприємства Анотація   PDF
Н. Г. Прокопенко, А. В. Шульга
 
№ 1 (2011) СТРАТЕГІЧНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ – ОЦІНКА ТА РОЗВИТОК Анотація   PDF
В. В. Фролов
 
№ 2 (2011) Стратегія безпеки транспортних послуг Анотація   PDF
Є. Н. Тройнікова
 
№ 13 (2017) СТРАХОВІ ПОСЛУГИ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА СТРАХУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Анотація   PDF
V. DZUBA
 
№ 15 (2018) Структурна трансформація суб’єктів підприємництва України та її наслідки Анотація   PDF
М. Pivovarov
 
№ 8 (2014): Проблеми економіки транспорту Сутність економічної категорії ефективності та визначення її на транспорті Анотація   PDF
K. V. Kravchenko
 
№ 6 (2013) Тенденції розвитку інформаційних технологій, що застосовуються в бух-галтерському обліку, аудиті та внутрішньому контролі Анотація   PDF
N. Yu. Pikulina, L. A. Shilo
 
№ 11 (2016) Тенденції розвитку залізничного туризму у західному регіоні україни Анотація   PDF
V. I. Kopytko, O. V. Orlovska
 
№ 3 (2012) Теоретико-методологічні основи визначення ефективності діяльності вищого навчального закладу Анотація   PDF
Н. В. Хворостяна, А. К. Гаращенко
 
№ 9 (2015) Теоретичні аспекти взаємодії залізничного транспорту та регіонального суб’єкта Анотація   PDF
V. A. Zadoya
 
№ 2 (2011) Типологія відповідальності альтернатив під час ухвалення рішень Анотація   PDF
О. Г. Шатохін
 
151 - 200 з 232 результатів << < 1 2 3 4 5 > >>