Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 15 (2018) Структурна трансформація суб’єктів підприємництва України та її наслідки Анотація   PDF
М. Pivovarov
 
№ 8 (2014) Сутність економічної категорії ефективності та визначення її на транспорті Анотація   PDF
K. V. Kravchenko
 
№ 16 (2018) СУЧАСНИЙ СТАН ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Y YUKHNOVSKAYA
 
№ 16 (2018) СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ Анотація   PDF
L. O. ZHYLINSKA
 
№ 6 (2013) Тенденції розвитку інформаційних технологій, що застосовуються в бух-галтерському обліку, аудиті та внутрішньому контролі Анотація   PDF
N. Yu. Pikulina, L. A. Shilo
 
№ 11 (2016) Тенденції розвитку залізничного туризму у західному регіоні україни Анотація   PDF
V. I. Kopytko, O. V. Orlovska
 
№ 3 (2012) Теоретико-методологічні основи визначення ефективності діяльності вищого навчального закладу Анотація   PDF
Н. В. Хворостяна, А. К. Гаращенко
 
№ 9 (2015) Теоретичні аспекти взаємодії залізничного транспорту та регіонального суб’єкта Анотація   PDF
V. A. Zadoya
 
№ 16 (2018) ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ Анотація   PDF
V. N. KOLOMIIETS
 
№ 2 (2011) Типологія відповідальності альтернатив під час ухвалення рішень Анотація   PDF
О. Г. Шатохін
 
№ 5 (2013) Трансформація інституціональних моделей міжнародних економічних відносин в контексті інституціональної парадигми Анотація   PDF
А. А. Ткаch
 
№ 7 (2014) УДОСКОНАЛЕНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ПОЇЗДІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF   PDF (English)
T. Yu. CHARKINA
 
№ 6 (2013) Удосконалена методика визначення економічної ефективності будівниц-тва та експлуатації високошвидкісної магістралі в Україні Анотація   PDF
Yu. S. Barash, A. V. Momot
 
№ 11 (2016) Удосконалення методики оцінки використання інвентарного парку вантажних вагонів ПАТ «Укрзалізниця» Анотація   PDF
O. Е. Zits
 
№ 2 (2011) Удосконалення механізму підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства залізничного транспорту на основі покращення якості продукції Анотація   PDF
О. І. Калініченко
 
№ 2 (2011) Удосконалення моделі оцінки фінансової стійкості сучасної банківської системи Анотація   PDF
В. В. Бобиль
 
№ 9 (2015) Удосконалення мотивації праці в умовах акціонування залізниці Анотація   PDF
M. P. Snachov, O. O. Zelynska, I. M. Lomtieva, T. M. Shtokolova
 
№ 11 (2016) Удосконалення обліку витрат в дистанції електропостачання Анотація   PDF
K. Rogovaya, G. S. Piatygorets
 
№ 4 (2012) УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПРЕМІЮВАННЯ ТА ІНШИХ ПРОГРАМ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ В ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» Анотація   PDF
V. V. Bobyl, A. S. Adamyan
 
№ 12 (2016) Удосконалення понятійно-категоріального апарату теорії залізничного туризму Анотація   PDF
U. Barash, L. Martseniuk, T. Charkina
 
№ 9 (2015) Удосконалення теоретико-методичних засад управління конкурентоспроможністю підприємства та оцінки його конкурентного статусу Анотація   PDF
T. S. Melnyk
 
№ 15 (2018) Удосконалення управління соціального обслуговування шляхом впровадженя фулфілмент-компаній Анотація   PDF
O. Pavlikivska, A. Kernichniy, B. Kernichniy
 
№ 7 (2014) УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ «ХМАРНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ Анотація   PDF   PDF (English)
V. V. BOBYL
 
№ 6 (2013) Управління трудовим потенціалом залізничних підприємств: теоретичні основи Анотація   PDF
Y. Y. Parkhomenko
 
№ 5 (2013) Управління фінансовими результатами залізниці в умовах її акціону-вання Анотація   PDF
N. P. Snachov, Y. A. Kalashnik, V. V. Koshel, I. N. Lomteva
 
№ 6 (2013) Управління фінансовими ресурсами в інвестиційній діяльності залізничного транспорту Анотація   PDF
N. P. Snachov, I. V. Zakharenko, I. N. Lomteva
 
№ 12 (2016) Управлінські аспекти аналізу витрат залізничного транспорту Анотація   PDF
O. Toporkova, L. Shylo, V. Rolik
 
№ 8 (2014) Управлінська модель домінуючої організації на ринку транспортних послуг Анотація   PDF
М. І. Mishchenko, T. V. Polishko
 
№ 2 (2011) Фінансові аспекти поліпшення стану основних засобів залізниць України в умовах реформування Анотація   PDF
І. М. Ломтєва, М. П. Сначов, М. Ф. Стрюковатська
 
№ 6 (2013) Фінансовий механізм розвитку залізничного транспорту України Анотація   PDF
V. V. Kassir, A. A. Nechay
 
№ 10 (2015) Фактори конкурентоспроможності залізничного транспорту України Анотація   PDF
O. STASYUK
 
№ 16 (2018) ФАКТОРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ, СУПЕРЕЧЛИВОСТИ І МІНЛИВОСТИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ І ГНУЧКА ПОВЕДІНКА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Анотація   PDF (Русский)
V. V. BAIGUSHEV
 
№ 13 (2017) ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
О. V. VОRKUNOVA, N. V. KHOTYEYEVA, K. V. MACOVEUCHUK, K. S. PAVIGLIANITI-KARPOVA
 
№ 6 (2013) Формування конкурентних переваг підприємства з урахуванням зовнішнього і внутрішнього середовища Анотація   PDF
V. Zadoya
 
№ 10 (2015) Формування майнового комплексу залізниць в умовах реформування Укрзалізниці Анотація   PDF
L. A. SHILO, Y. A. GRUBERT, E. V. CHERNOVOL
 
№ 7 (2014) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДРОЗДІЛІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Анотація   PDF   PDF (English)
О. I. KHARCHENKO
 
№ 2 (2011) Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів у локомотивному депо Анотація   PDF
Л. О. Михайлова, Б. О. Шумляєв
 
№ 2 (2011) Шляхи підвищення надійності і ефективності роботи вагонного парку напередодні ЄВРО-2012 Анотація   PDF
І. М. Лучко, В. В. Кассір
 
№ 1 (2011) ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИЗМУ Анотація   PDF
В. І. Копитко, А. Лиманскій
 
№ 13 (2017) ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ Анотація   PDF
A. S. PYATIGORETS, K. V. NIKOLAYCHUK
 
№ 3 (2012) Шляхи удосконалення організації оплати праці в системі управлінського обліку на підприємствах залізничного транспорту Анотація   PDF
Ю. М. Варакута, В. В. Бобиль
 
№ 10 (2015) Щодо питання удосконалення системи управління інфраструктурою залізничного транспорту в умовах ринку Анотація   PDF
V. О. ZADOYA
 
№ 4 (2012) ЯК МОЖЛИВО ПЕРЕТВОРИТИ БІЗНЕС СЬОГОДНІ? НАПРЯМКИ ТРАСФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ SAP Анотація   PDF
Anna Golovkova
 
201 - 243 з 243 результатів << < 1 2 3 4 5