Запрошуємо до публікації наукових статей

2020-08-10

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 - Видання включено до Переліку наукових фахових видань України категорія «Б» №10. Галузь науки - економічна.

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ№23782-13622ПР від 14.02.2019 р.

До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні науковці.
Головний редактор: Головкова Людмила Степанівна, д.е.н., проф.
Заступник головного редактора: Бобиль Володимир Володимирович, д.е.н.,доц.
Відповідальний секретар: Добрик Лілія Олександрівна, к.е.н.,доц.

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого
доступу до наукових публікацій.

До публікації в журналі приймаються статті українською, російською або англійською мовами. Оригінальні, наукові, науково-практичні дослідження проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, які раніше не друкувались.

Рубрики видання:
1.       Економіка та управління національним господарством;
2.       Економіка та управління підприємствами транспорту;
3.       Фінанси і облік, банківська справа та страхування;
4.       Поведінкова економіка;
5.       Цифрова економіка, математичні і інструментальні методи економіки;

Для отримання більш детальної інформації, завітайте на сайт видання:
http://pte.diit.edu.ua

 

З повагою,

Редакція наукового журналу
«Review of transport economics and management»
Дніпровський національний університет
залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна
м. Дніпро, Україна, 49010
вул. Лазаряна, 2, кім. 253в,
електронна адреса: remt.diit@gmail.com
сайт: http://pte.diit.edu.ua
телефон: +38(096)1567616
Відповідальний секретар: доцент, к.е.н. Добрик Лілія Олександрівна