Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету ім. ак. В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту"

Рік заснування: 2010

Галузь та проблематика: У статтях висвітлено результати наукових досліджень у сфері реформування окремих видів транспорту, підвищення їх конкурентоспроможності, питання оптимізації технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності, принципи та методи управління підприємствами.

ISSN 2309-821 X (Print)

ISSN  2310-2438 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 17325-6095Р від 01.12.2010 р.

Видання внесено до Переліку наукових фахових видань України Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 року (економічні науки)

Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та наукових системах: Ulrichsweb™ Global Serials Directory, Index Copernicus, DRJI, Google Scholar,  WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), "Україніка наукова", Украинський індекс наукового цитування, SCIENTIFIC INDEXING SERVICE, Universal Impact Factor (UIF)

Наукометричні показники жерналу: 

Google Академiя - hi-5; i10-индекс - 1.

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Головний редактор: Бараш Ю. С., доктор економічних наук;

Заступник головного редактора: Л. С. Головкова доктор економічних наук;

Відповідальний секретар: Н. О. Божок кандидат економічних наук

Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 253в, Дніпропетровськ, Україна, 49010

Тел.: (0562) 33-58-13

E-mail: ubarash@mail.ru, bozhoknatalya@gmail.com№ 13 (2017)

У статтях висвітлено результати наукових досліджень у сфері реформування окремих видів транспорту, підвищення їх конкурентоспроможності, питання оптимізації технологічних процесів та виробничо-господарської діяльності, принципи та методи управління підприємствами.

Зміст

Статті

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
N. P. SNACHEV, I. N. LOMTEVA, A. E. BENKOVYCH
МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПРОЕКТУ PDF
I. V. BEREZA
ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» НА ПРИКЛАДІ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО PDF
N. O. BOZHOK, M. V. POLTAVETS, S. A. KOSHMAN
СТРАХОВІ ПОСЛУГИ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА СТРАХУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
V. DZUBA
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ PDF
A. S. PYATIGORETS, K. V. NIKOLAYCHUK
ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ PDF
О. V. VОRKUNOVA, N. V. KHOTYEYEVA, K. V. MACOVEUCHUK, K. S. PAVIGLIANITI-KARPOVA
ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ PDF
Y. S. BARASH, T. Y. CHARKINA
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА У ГАЛУЗІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
I. N. LOMTEVA, K. P. SYNYTSIA, N. P. SNACHOV
МАРКЕТИНГО-ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
V. I. KOPYTKO, Yu. O. SAKSON
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД У ФОРМУВАННІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
A. S. PYATIGORETS, A. I. TSYPLAKOV
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СФЕРИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ PDF
O. M. PSHINKO, Yu. S. BARASH, V. V. SKALOZUB, L. V. MARTSENIUK