REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT

Рік заснування: 2010

Галузь та проблематика: У статтях висвітлено результати наукових досліджень з економічних питань розвитку та реформування соціально-економічних систем, підвищення їх конкурентоспроможності; теоретико-методичні підходи щодо оптимізації управлінських процесів та виробничо-господарської діяльності підприємств; наукові підходи щодо розробки та удосконалення методів і моделей управління в різних сферах діяльності.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 - Видання включено до Переліку наукових фахових видань України категорія «Б» №10. Галузь науки - економічна

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 23782-13622ПР від 14.02.2019 р.

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Головний редактор: Головкова Людмила Степанівна, доктор економічних наук, професор;

Заступник головного редактора: Бобиль Володимир Володимирович, доктор економічних наук, доцент;

Відповідальний секретар: Добрик Лілія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент

Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, кім. 253, Дніпро, Україна, 49010

Тел.: +380961567616

E-mail: remt.diit@gmail.com,


Анонси

 

Запрошуємо до публікації наукових статей

 

У «Збірнику наукових праць Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна «Review of transport economics and management» №4(20)/2020.

Розміщення статті є безкоштовним.

Термін подання рукопису до 01.10.2020.

 
Опубліковано: 2020-08-10 Детальніше...
 

Категорія "Б"

 
Включення до Переліку наукових фахових видань України  
Опубліковано: 2020-03-19 Детальніше...
 
Більше анонсів...

№ 3(19) (2020): REVIEW OF TRANSPORT ECONOMICS AND MANAGEMENT

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Повна версія PDF

Зміст

Статті

РОЗВИТОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ: ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА 7-20 PDF
В. І. ДМИТРУК, Л. А. ДЯЧЕНКО, Н. В. ГРИНЬОХ
ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ 21-32 PDF
Олександра Євгеніївна КОНОНОВА
РОЛЬ І ВПЛИВ ДЕРЖАВНИХ ВАЖЕЛІВ УПРАВЛІННЯ НА СФЕРУ ВІДПОЧИНКУ НАСЕЛЕННЯ В КРИЗОВІЙ СИТУАЦІЇ 33-47 PDF
Юлія Григорівна БОНДАРЕНКО, Ігор Ярославович КУЛИНЯК, Мар'яна Ярославівна ГВОЗДЬ
ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ВИМУШЕНОЇ МІГРАЦІЇ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД, УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ 48-65 PDF
В. В. БОНДАРЧУК, К. В. ШИМАНСЬКА
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 66-78 PDF
Ю. О. ЮХНОВСЬКА
РЕФОРМА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ В УКРАЇНІ ЯК ЧИННИК ЗМІЦНЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 79-86 PDF
А. О. ДВІГУН
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ В МАРКЕТИНГО-ЛОГИСТИЧЕСКОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 87-98 PDF (Русский)
И. М. АКСЕНОВ
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕРВІСУ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 99-108 PDF
Б. М. АНДРУШКІВ, О. Б. ПОГАЙДАК, Н. Б. КИРИЧ, Б. Я. КЕРНИЧНИЙ
СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК АСОЦІАЦІЇ "УКРАВТОПРОМ" В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РИНКУ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ УКРАЇНИ 109-119 PDF
Л. С. ГОЛОВКОВА, В. В. БАЙГУШЕВ
АНАЛІЗ ТА ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 120-125 PDF
І. І. РЕКУН, Ю. С. ТРУБАЙ
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ 126-136 PDF
О. І. ПЕТРЕНКО
ПРИКЛАДНИЙ ХАРАКТЕР ОСОБЛИВОСТЕЙ ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТУРИСТІВ ІНКЛЮЗИВНОГО ТИПУ 137-146 PDF
С. В. СИДОРУК, Л. Ю. МАТВІЙЧУК, М. І. ЛЕПКИЙ
ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА РЕГІОНІВ 147-155 PDF
Н. В. БАХУР
ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 156-163 PDF (Русский)
ВУГАР ИСМАИЛ ОГЛЫ АЛИЕВ
САНАЦІЯ БАЛАНСУ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 164-176 PDF
С. М. СЕМЕНОВА
ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ СТРАХУВАННЯ МАЙНА В УКРАЇНІ 177-188 PDF
Леся БАРАБАШ
МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 189-192 PDF
С. В. ЧЕЛОВАНЬ
A STUDY OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN MANUFACTURING INDUSTRIES IN THE ROYAL KINGDOM OF BHUTAN 193-197 PDF (English)
PARIMAL CHANDRA BISWAS, DILIP KUMAR CHAKRABORTY
ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 198-205 PDF
О. К. БАЙРАЧНА
ПОВЕДІНКОВІ МЕХАНІЗМИ ГІБРІДНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВІЙНИ В НАДІНДУСТРІАЛЬНУ ЕПОХУ РОЗВИТКУ СВІТУ 206-212 PDF
О. В. ШЕВЯКОВ, К. Є. ХАННУФ
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СПОРТИВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ РИНКУ 213-220 PDF
І. Г. ГУЛЬ, О. І. ЗАВИДІВСЬКА
СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОМУ ПРОСТОРІ 221-232 PDF
В. Л. ОСЕЦЬКИЙ, Н. М. КРАУС, К. М. КРАУС, Д. В. ОСЕЦЬКА
ЯКІСНІ ЗМІНИ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 233-242 PDF
Л. О. УКРАЇНСЬКА, О. С. МАРЧЕНКО
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ К.Е.Н., ДОЦЕНТА ЮХНОВСЬКОЇ ЮЛІЇ ОЛЕКСАНДРІВНИ «ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ» 243-244 PDF
А. А. ТКАЧ