Запрошення до публікації

2024-03-31

Український державний університет науки і технологій
(Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна)
ЗАПРОШУЄ до публікації наукових статей у збірнику «Review of transport economics and
management»  № 11(27)_2024.

Розміщення статті є безкоштовним. Термін подання рукопису до 15.05.2024.

ISSN 2664-1259 (Print), ISSN 2664-3871 (Online)
Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 - Видання включено до Переліку наукових фахових видань України категорія «Б» №10. Галузь науки - економічна.
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ№23782-13622ПР від 14.02.2019 р.

До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні науковці.
Головний редактор: Головкова Людмила Степанівна, д.е.н., проф.
Заступник головного редактора: Бобиль Володимир Володимирович, д.е.н., проф.
Відповідальний секретар: Добрик Лілія Олександрівна, к.е.н., доц.

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого
доступу до наукових публікацій.

До публікації в журналі приймаються статті українською або англійською мовами. Оригінальні, наукові, науково-практичні дослідження проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, які раніше не друкувались.

Рубрики видання:
1.       Економіка та управління національним господарством;
2.       Економіка та управління підприємствами транспорту;
3.       Фінанси і облік, банківська справа та страхування;
4.       Поведінкова економіка;
5.       Цифрова економіка, математичні та інструментальні методи економіки;
6.       Економічна теорія;
7.       Міжнародна економіка.

Для отримання більш детальної інформації, завітайте на сайт видання:
http://pte.diit.edu.ua

З повагою,
Редакція наукового збірника
«Review of transport economics and management»
Український державний університет науки і технологій
(Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна)
м. Дніпро, Україна, 49010
вул. Лазаряна, 2, кім. 253в,
електронна адреса: remt.diit@gmail.com
сайт: http://pte.diit.edu.ua
телефон: +38(096)1567616.