DOI: https://doi.org/10.15802/pte.v0i2.16737

Кредитування підприємств транспорту в умовах кризи

В. В. Бобиль, С. В. Лучко

Анотація


Досліджуються проблеми кредитування підприємств транспорту в період світової фінансової кризи та шляхи удосконалення сучасної системи банківського кредитування транспортної галузі.

Ключові слова


кредитування, процентна ставка, ризики, банківська система

Повний текст:

PDF

Посилання


Глущенко, С. В. Регулювання кредитних ринків в умовах кризових явищ: європейська та українська практика [Текст] / С. В. Глущенко // Наукові записки. – 2009. – Т. 94. – С. 18-22.

Геєць, І. О. Актуальні проблеми та удоскона-лення кредитних відносин банківських установ з під-приємствами [Текст] / І. О. Геєць // Економіка та держава. – 2006. - № 6. – С. 37-38.

Грищенко, О. Гроші та грошово-кредитна полі-тика [Текст]: навч. посібник / О. Грищенко. – К.: Ос-нови, 2006. – 371с.

Жукова, Н. Особливості кредитування комер-ційними банками суб’єктів господарювання в Україні [Текст] / Н. Жукова // Банківська справа. – 2006. - № 2. – С. 65-72.
Лицензия Creative Commons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License» .

ISSN 2309-821Х (Print), ISSN 2310-2438 (Online)